2008. november 20., csütörtök

Karma szösszenetek III.

Fogadjuk el hogy van ok-okozati összefüggés a tettek és azok következménye között. Tehát van karma, és fogadjuk el Buddha tanításának három kiinduló pontját, melyek az Anitya-Anathman-Dukhha.
Jelen írás megértéséhez muszáj tisztázni ezen három fogalmat. Az Anitya legjobb fordítása a mulandóság, állandótlanság. Tehát hogy a dolgok, (minden dolog!) mulandó. Semmi sem marad az ami most, vagy ami volt két perccel ezelőtt. Sőt semminek nincs egyetlen olyan végső magja ami változatlan lenne. (Anátman - éntelenség, lényeg nélküliség.) Tehát minden változik, és semminek sincs változatlan örök része. A frusztrációt, kimozdultság állapotát, a szenvedést (Dukkha) az okozza, hogy mi mégsem így tekintünk a világra. Próbáljuk megragadni a mulandó jót, és távol tartani magunktól a mulandó rosszat.
De mi köze ennek a karmához?
A karma valugáris megfogalmazása, hogy a tettim visszaütnek rám. Viszont elfogadva Buddha kiindulópontját, felmerül a kérdés, hgoy kire ütenk vissza a tettek? Mi az az Átman ami életek vagy évek múltán elszenvedi az általa elkövetett jótettek/bűnök eredményét?
Persze Buddha (helyesen) nem tagadta a folyamatosságot, az ok-okozati láncot. Pont a karma biztosítja azt a folyamatosan változó, éntelen világban. A pillanatnyiságunk tette befolyásolja, (majdhogynem meghatározza) a következő pillanatot. Bár a szereplők változnak, de a történet halad a maga útján.

Ez új dimenzióba röpíti a karmát.
Már nem arról szól, hogy megyúszatom-e én (aki végső soron nem létezem, mert folyamatos átalakulásban vagyok) az általam elkövetett tettet, hanem mi lesz a következménye globálisan a cselekedetnek? Egy adott pillanatban lecsap-e majd valakire a tettem következménye, hogy újabb tettre, karmára sarkalja? Azaz megy-e tovább a világ a megszokott kerékvágásban, vagy van lehetőség a szabadulásra?

Ha hiszünk Buddhának, akkor van lehetőség a karma legyőzésére. Pont a három laksana (Anitya-Anátman-Dukkha) felismerése által. Elfogadva, hogy a világnak nincsenek kitüntetett állapotai, leszámolhatunk azzal a késztetéssel, hogy a jelent és a jövőt valamely statikus rendbe próbáljuk kényszerteni. Ha tetteinket nem valamely rögzült cél vagy, elv alapján tesszük, akkor feltárul a pillanat teljessége. Már nem az motivál, hogy "így kéne lennie", hanem eljön az "így van ez" állapota, mely mentes a szenvedéstől, és az újabb karmát szülő tettvágytól.
A karma igazi felismerése hozza el annak meghaladását, a megszabadulást.

2008. november 2., vasárnap

Karma szösszenetek II.

A buddhizmusban szinte a kezdetektől jelen van a világ egyfajta kettős felosztása. Ez a közbeszéd által leírt világ és a világ úgy ahogy van (a szavakon túl). Buddhánál és a korai iskolákban még ez az elkülönülés nem volt éles, majd egyre mélyebbé vált a szakadék, mely a szamszára és a nirvána látásmódját elválasztotta. Ez sok félreértésre adott okot. Mivel a látásmódokat egyfajta ontológiai különbséggé mélyítette. A megoldást Nagárdzsúna vázolta fel, aki elegánsan mutatott rá hogy a szamszára és a nirvána végső soron egy.
Ennek folyamodványa, hogy a karma törvénye azaz az okság vagy mindenütt érvényes, vagy sehol sem az.

A Zen hatodik pátriárkájának szútrája jól mutatja az akkoriban meglévő bizonytalanságra a buddhizmuson belül. Az ötödik Pátriárka mikor érezte végét, versírásra kötelezte tanítványait, hogy ez által válassza ki méltó utódját.
A legidősebb szerzetes az alábbi verset írta:

Testünk bódhi-fa.
Tudatunk tiszta tükör,
Amit tisztogassunk gondosan óráról órára!
Ne rakódhasson rá por!
Ez egyfajta "hagyományos" nézőpont, mely a tettek és azok következményeinek jelentőségét emeli ki.
Vele szemben fogalmazta meg versét a későbbi hatodik pátriárka, aki bár elnyerte általa a köpenyt és a csészét (mely a zenben a tanátadás jelképei), mégis menekülnie kellett:
Nincs bódhi-fa.
Nincs tiszta tükör.
Valójában minden üresség.
Hol van a por?

Ez a két vers szerintem lényegében a buddhai felszabadulás teória szembeállítása a buddhizmusban eluralkodó vallási nézettel szemben, mely a korai időkben még csak ügyes módszer volt a bajok elkerülésére, de a rend megcsontosodásával egyre inkább célként fogalmazódott meg.
A kínai csanban volt elég erő, tisztánlátás és távolságtartás hogy leválassza a tanítás lényegéről a kezdetektől rárakódott kulturális balanszot. Ezért ebben az iskolában sosem nyert teret az újjászületés és a karma doktrínája.

2008. október 28., kedd

Karma szösszenetek I.

A karmát sokan a buddhizmus egyik központi gondolatának tartják. A Karma és a buddhizmus nyugaton összefonódik. Ami nálunk sors, vagy eleve elrendelés, "az ott karma". Túlontúl erős a párhuzam, hogy igaz lehessen. Főleg annak fényében, hogy a különböző buddhista iskolák sincsenek egyazon véleményen a karma mikéntjéről. Ezért érdemes jobban utánajárni a kérdésnek, hátha sikerül pár aspektust megvilágítani.

Honnan jön a karma?

A karma fogalma jóval megelőzte Buddhát és korát. Már a védikus időkben (vagy még korábban) terjedt el az a nézet, hogy az áldozatok és az általuk nyerhető eredmények között valamely szoros oksági összefüggés van. Áldozom Indrának a megfelelő eszközökkel és tettekkel (szertartás) ezért ő nem sújt villámmal, elkerülnek a csapások. A megfelelő áldozat magával vonja a jó eredményt, míg a sorscsapás bizonyosan valamely korábbi hibás áldozat (tett) eredménye.
Ez valójában nem csupán indiai kulturális hagyomány. A mi "Jó tett helyébe jót várj..." szólásunkban, de Kant kategórikus imperaivuszában is fellelhető gondolat.
Mindenesetre már Buddhát megelőzően is közkeletű ténynek számított Indiában, hogy minden cselekedet (legyen jó vagy rossz)eredményt szül, mely eredmény előjele azonos a kiváltó tettével.
Buddha ebbe a közegbe született, és élete során rendszeresen felvetődött a kérdés, hogy ő és tanításai miként viszonyulnak a karmához, a tettekhez.

Buddha és a karma


A Dhammapada-ban lépten-nyomon szó esik a tettekről és azok gyümölcseiről.

1.
A szándék minden dolognak az indítéka, lényege.
Azt, aki gonosz szándékkal teszi tettét, szólja szavát,
nyomon követi szenvedés, mint igavonót a kerék.

2.
A szándék minden dolognak az indítéka, lényege.
Azt, aki igaz szándékkal teszi tettét, szólja szavát,
nyomon követi boldogság, mint árnyéka a lépkedőt.


Ezt felületesen olvasva csak a "Jó tett helyébe jót várj..." egyfajta művészi megfogalmazása. Mégis ott figyel a buddhai megoldás a sorokon túl. Tehát a jó ember boldogságot kap (majd), míg a gonosz szenvedést. Viszont Buddha tanításának fókuszában pont az áll, hogy miként léphetünk ki a tetteink általi újabb és újabb tökéletlen, múlandó eredmények körforgásából, melyek megint csak tetteket szülnek - hogy fenntartjuk a született jót és elűzzük a bajt.

Nem tudom hol olvastam már azt a példázatot, hogy az emberek tettei olyanok, mint a lábnyomai a tengerpart fövenyében. Jól követhetőek, sőt belőlük a következő lépések is megjósolhatóak. Ezzel szemben a szentek (arhatok) élete olyan mint a madarak röpte. Sem az nem látható, merre jártak, sem az, merre mennek tovább. "Nyomtalanul" élnek.
A buddhai ideál kívül kerül a karma törvényén. Számára a karma csupán egy "ügyes eszköz", mely segíti helyes úton tartani a világi követőket, és a Tant még mélyen át nem érző szerzeteseket.

Kétségtelen ténynek tűnik, hogy a világunk karmikus azaz ok-okozati összefüggések alapján épül fel. (Bár Hume ezzel erősen vitatkozott.) Az is igaznak tűnik, hogy ha már ilyen a világ, akkor helyesebb inkább virágokkal telehinteni azt, mint taposóaknákkal. Viszont a megszabadulást a okság körforgásából nem lehet tettek által elnyerni, mivel ahhoz a tudás kell, mely felülemelkedik a rendszeren, kívülről tekint rá.
Így végső soron a buddhai tanítás szempontjából marginális a karma fogalma.

2008. október 20., hétfő

Vigyázz


Ha szivárványt látsz, vigyázz, elillan.
Ha tengert iszol, vigyázz, kiszárad.
Ha viharral beszélsz, vigyázz, elhallgat.
Ha beléfekszel, vigyázz, elaltat.

Ha ereidben lüktet, vigyázz, felemészt.
Ha öledben izzik, vigyázz, hozzád ér.
Ha más szemében látod, vigyázz, megmérgezed.
Ha keresed, vigyázz, eltéveszted.


Ha szivárványt látsz, érezd, ahogy elillan.
Ha tengert iszol, érezd, ahogy kiszárad.
Ha viharral beszélsz, érezd, ahogy elhallgat.
Ha beléfekszel, érezd, ahogy elaltat.

Ha ereidben lüktet, érezd, ahogy felemészt.
Ha öledben izzik, érezd, ahogy hozzád ér.
Ha más szemében látod, érezd, ahogy megmérgezed.
Ha keresed, érezd, ahogy eltéveszted.


Ha szivárványt látsz, te vagy, aki elillan.
Ha tengert iszol, te vagy, aki kiszárad.
Ha viharral beszélsz, te vagy, aki elhallgat.
Ha beléfekszel, te vagy, aki elaltat.

Ha ereidben lüktet, te vagy, aki felemészt.
Ha öledben izzik, te vagy, aki hozzád ér.
Ha más szemében látod, te vagy, aki megmérgezed.
Ha keresed, te vagy, aki eltéveszted.


Ha belénézel, vigyázz, meglátod.
Ha nevét kérded, te vagy, aki vigyázod.

(Milaba írása a Pillangószányfestékporról)

2008. október 18., szombat

Házikonferencia a Buddhista főiskolán

Holnap október 19-én 15 órától házikonferenciát tart a Buddhista Főiskola, melyen a szeptemberi bankoki Buddhista Egyetemek Nemzetközi Szervezetének szimpóziumáról lesz három beszámoló, melyek a buddhista etika témakört boncolgatják.

Részletek itt.

2008. szeptember 11., csütörtök

Sztúpa avatás

Hétvégén új sztúpával lesz gazdagabb Magyarország. Senki ne hagyja ki, mert ilyen esemény csak kevésszer adatik meg hazánkba, és ötszáz év múlva komoly büszkeség fogja eltölteni azon utódainkat (akik még nem lobbantak el végleg), hogy őseik ott lehettek az első sztúpák egyikének avatásán.

Az eseményről beszámolunk.

 

2008. augusztus 18., hétfő

Időkerék - Kalachakra

Senki ne hagyja ki ma este 23:00-tól a Duna televízión az Időkerék - Kalachakra című dokumentumfilmet!

2008. július 31., csütörtök

Na!


Buddha, Darma, Szanga, Maddafakka!

2008. július 16., szerda

PROGRAM-ajánló

BUDDHA ereklyék újra Budapesten 2008. augusztus 1-3. Syma Csarnok

A Maitreya Project gazdája - a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség 2 évvel ezelőtti (és a mostani) áldozatos és magas szintű munkájának köszönhetően - 2006. után újra Budapestre hozza a közel 1000 darab tibeti, indiai és kínai ereklyéből álló gyűjteményt.

A bemutatásra kerülő gyöngyszerű képződményekre Buddha és számos jelentős buddhista nagymester hamvai között bukkantak. Ezen ereklyék keletkezésére és időnkénti szaporodására nincs természettudományos magyarázat. A buddhista szemlélet szerint a gyöngyök a magas szintet elért mesterek spirituális értékeinek, együttérzésének és együttérzésének az "esszenciái". Az ilyen ereklyéket a világon mindenhol sztupák, templomok és kolostorok szentélyeiben őrzik. Ezért számít kivételes dolognak, hogy az ereklyék a nagy nyilvánosság elé kerülnek. A kiállítás 2001. óta utazik a Föld körül és eddig több száz nagyvárosban fordult meg, Los Angeles-től Párizsig. A kiállítás célja, hogy lehetőséget biztosítson bárkinek, hogy megtapasztalhassa a szent ereklyék áldását, a belőlük áradó legmagasabb rendű finom szellemi energiát, boldogságot, békét, harmóniát és jólétet. Az ereklyéket vallásra való tekintet nélkül bárki megtekintheti, amit mi sem bizonyít jobban, mint, hogy sok helyen éppen keresztény templomokban, imaházakban került sor a kiállításra.
A Maitreya (szó szerint szeretet) Project 2010-ben fejeződik be, amikor is az ereklyéket - az indiai Kushinagar-ban - egy most épülő hatalmas Buddha szobor belsejébe kerülnek.

További információ: www.buddha-tar.hu és www.maitreyproject.org

2008. július 12., szombat

Magyarországra nem jó a tibeti menekültek papírja

Schengen mínusz Magyarország, ezzel a megszorítással kapott európai vízumot egy tibeti láma az elmúlt hetekben, aki egyébként budapesti látogatásra is készült. Thupten Sherab a Tibetből elmenekültek többségéhez hasonlóan indiai kiadású úti okmánnyal próbált belépni az országba, de kiderült, hogy a magyarok nem fogadják el a papírt.

További infó az indexen

2008. július 1., kedd

GASZTRO-ajánló

LAOSZ ÍZEI
Tam mak houng
- papayasaláta

Hozzávalók:
(a receptben nincs mennyiség megadva, ízlés szerint, kóstolással javaslom)
- 4-5 papaja (nyersen), felszeletelve
- 1-2 fej fokhagyma (aprítva)
- 1 chili paprika (aprítva)
- 1 marék mogyoró
- cukor ízlés szerint
- halszósz ízlés szerint
- citromlé ízlés szerint

Programok

Sikerült összevadásznom pár érdekes programot a következő napokra, hetekre. Külön nem írnék mindegyikről, de az eseménynaptárban megtalálhatóak linkekkel.

A nyári punnyadásban strandon, sörrel a kézben is lehet buddhista irodalmat forgatni annak aki szeretne. Ehhez nyújt némi segítséget a TKBF jegyzetboltja. Ha nem is teljes körű, de igen jó merítést nyújt, hogy legyen mit olvasni.
Strandon...

Ácsán Szucsittó a TKBF-en

2008. július 14-én (hétfőn) 18 órakor Ácsán Szucsittó vezetett
meditációt tart és Dharma-beszédet mond A Tan Kapuja Buddhista
Főiskolán, majd a feltett kérdésekre válaszol.

Ácsán Szucsittó az Ácsán Cshá alapította thai théravádin erdei
szerzetesi vonal szerzetese több mint harminc éve. 1949-ben született
Londonban, és 1975-ben Thaiföldön ismerkedett meg a buddhista
meditáció gyakorlatával. Szinte azonnal a szerzetesi életet
választotta, novícius, majd néhány hónappal később, 1976 márciusában
szerzetes lett.

1978-ban visszatért Nagy-Britanniába, és Ácsán Szumédhó felügyelete
alatt folytatta a gyakorlást. Azóta három kolostor (Csittavivéka,
Aruna Ratanagiri és Amáravatí) létrehozásában is segédkezett, hosszabb
ideje az angliai Csittavivéka kolostor apátja. A tiszteletreméltó
Ácsán Szucsittó kiváló meditációs mester és tanító, a Buddhapada
Alapítvány kiadásában 2007-ben magyarul is megjelent Buddhista
meditáció című könyv szerzője.

2008. június 18., szerda

Tibeti gyógyítók a Konzervatóriumon

A Konzervatóriumon egy szokatlan írás jelent meg a Tibeti gyógyitókról.
Egy olvasást azért megér.

2008. június 17., kedd

PROGRAM-ajánló

A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum programja a Múzeumok Éjszakáján, Szentivánkor


2008. június 21., szombat 18:00 - 02.00 óra


2008-ban immár hatodszor rendezzük meg a Múzeumok Éjszakája keretében keleti nyárköszöntő rendezvényünket. Idén új kiállítást is nyitunk szentivánéjkor, hiszen ezen a napon lesz először megtekinthető az "Amikor kinyílt Ázsia kapuja" című kiállításunk, amely Hopp Ferenc kalandos utazásait dolgozza fel.


Koncertek a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeumban

19:00-20:00 Canlar

A tíz éve alakult Canlar együttes zenéje több forrásból táplálkozik. Leginkább a török dervisek zenéjéből merítenek, úgy az énekmondókéból (ásikok), mint a keringő (mevleví) dervisekéből. Így azután megszólaltatják a török zenei világ népi és klasszikus irányát is. Hagyományos török és közel-keleti hangszereket - ütősöket, fúvósokat és pengetősöket - használnak. A dob mormogása a Föld, amelyen mindannyiunkat a hátán hordoz. A pengetős hangszer ritmusa az embert idézi, aki a Föld hátán jár. A fuvola lebegő hangja pedig a lélek, amely az egész művet megkoronázza.

Jablonkay Judit: nej, ütősök

Kasza Roland: ütősök

Sudár Balázs: lafta, baglama, ének

20:30-21:30 Operentzia

Mesezenékből, triphop, dub, lounge stílusokból építkező pszichedelikus zenekar baráti társaságból alakult 2005-ben. A zenekar motorját Bánházi Gábor (hangmérnök, dob) és Domokos Tibor (szintetizátor, vokál) alkotja. Zenéjük messzi forrásokból, az Óperenciás tengeren is túlról ered...

22:00-23:00 Edward Powell

A világ egyik legjobb fretless (bund nélküli) gitárosát látjuk vendégül szeintivánéjkor a Hopp Múzeumban. A kanadai Edward Powell színes egyénisége zenéjében is megmutatkozik. A klasszikus értelemben vett fretless (bund nélküli) gitár mellett, saját készítésű három nyakú fretless gitárján (sarod és az oud keresztezéséből született), valamint szitáron és oudon is játszik. Zenei tanulmányait hat éves korában kezdte, olyan mestereket tudhat magáénak, mint Sri Budhaditya Mukherjee, Batuk Nath Mishra, Sri Kesur Mishra vagy Necati Celik. A zenész, hangszerépítő, világutazó, életművész keleti ihletésű koncertje igazi csemegének ígérkezik az év leghosszabb éjszakáján!


A rendezvény ideje alatt keleti teaházzal várjuk Önöket. Az épület homlokzatára elhelyezett óriáskivetítőn Hopp Ferenc Föld körüli utazásain készült fotókat tekinthetik meg.


www.hoppmuzeum.hu

2008. június 16., hétfő

KÖNYV-ajánló

TENIGL-TAKÁCS LÁSZLÓ: LACRIMA SZÍNMARTI -SZENTMÁRTON KÖNNYEI
Liget Műhely Alapítvány, 2007

"Cigány barátaim gyakran faggatnak: "de ugye, azért hiszel az Istenben?!" - s én mindig megtalálom a helyzethez éppen illő, csalafinta kibúvót a válaszadás elől. Annak idején katolikusnak kereszteltek, de mert allergiás vagyok a tömjénfüstre, templomba nemigen teszem be a lábam, talán a bennem otthonosan tanyát vert sátán miatt sem. Egyes magyarok zsidónak hisznek, részint rőt szőrzetem miatt, részint mert nem is igazán leplezett elgondolásuk szerint csak egy zsidó vetemedhet arra, hogy cigányok közé költözzön. A buddhista tanhoz oltalomért nem folyamodom, az utat taposom és nem követem, bódhiszattva fogadalmat nem tettem, s a hátralevő időre már a rossebb se teszi le."

Ajánlóimhoz nem szoktam írni, mivel ezek "csak" ajánlatok. De most kivételt teszek. Mert ez a könyv olyan gyönyörűn íródott, melyről nekem Kosztolányi, József Attila, Radnóti jut eszembe. Egy gyöngyszem a magyar szociográfia, néprajz, cigánykutatás fejezetében.
Ajánlom mindazoknak, akik elsősorban magukkal szeretnének szembe nézni.

A könyv megvásárolható a Liget Kiadónál, a www.bookline.hu-n, a www.libri.hu-n, és az Írók Könyvesboltjában is.

2008. június 12., csütörtök

Római vér

A haláltól miért iszonyodom, s félek,
Ha a test mellett elenyész a lélek?
Mikor a vég a porhüvelyt elemészti,
S az élet a hús hatalmát ereszti,
Bánattól s gyötrelemtől szabadulunk -
Nincs öröm, nem érzünk, hisz semmik vagyunk.
A hű Párkát fonalunkat elnyesték,
Létünk imbolyog elveszítve testét.
Viszi-e tovább, mik azelőtt voltunk:
Testel-lélekkel lélegző önmagunk?
És a minden atom láncra fűződne,
S régi testünk ismét táncra perdülne,
Mit éne, mi hasznunk lenne belőle?
Az új emberfi más teremtmény lenne,
Régi énünk nem lelne otthont benne.
Nélkülünk merülne földi örömbe,
Csak neki gyúlna derű a szívében,
Kit az Idő belőlünk gyúrt sebtében.
Mi mástól félhetsz a halálban tehát?
Lám, az élet általível az űr felett,
S a világ nélkülünk is teljes lehet.


Steven Saylor könyveit olvasom mostanság. Nem buddhista, nem indiai vagy tibeti. Rómáról ír. Rómáról, de olyan hétköznapian, hogy szinte érezni a rabszolgák verejtékét, a nyüzsgő várost. Ugyanakkor Buddha tanítása bármiben benne rejtőzhet mert időtlen és kultúra független. Mégsem ezért kell olvasni, hanem mert az évszázad legjobb történelmi és detektív regényeit írta meg.

2008. június 5., csütörtök

Ha valamit el kellene küldeni a Holdra...

Az index.hu videó összefoglalója a mandala összesöpréséről

2008. június 3., kedd

Kérdőív a meditáció tanulásáról

Tegnap kaptam az alábbi levelet:

Sziasztok!

Összeraktam egy kérdőívet a meditáció tanulásáról (és tanításáról).
Tök jó lenne, ha sok ember kitöltené, én meg majd meglátom, mit tudok
kezdeni az adatokkal. Íme:
http://www.questionpro.com/akira/TakeSurvey?id=976884

Yoscha, esetleg egy linket fel tudnál rakni a BuddhaPestre, ami erre a
kérdőívre mutat?

Üdv Mindenkinek!
Roni :)Ezért kiraktam...

2008. június 2., hétfő

Menni vagy nem menni - Kína és az olimpia

Érdekes cikket közölt a Konzervatórium a kínai olimiával kapcsolatban. Érdemes elgondolkodni rajta, mert árnyalja a képet.

A tibeti sajnálatos események kapcsán újra felmerült a kérdés, hogy az elvileg népek és nemzetek barátságos együttélését elősegítő és hirdető olimpiai mozgalommal összeférhet-e a pekingi rendezvény, másfelől van-e bármiféle morális kötelezettség a távolmaradásra...
(A cikk itt olvasható teljes terjedelmében.)

Last minute mandala

Last minute akció! Ha eddig még nem tetted meg, akkor már csak óráid vannak arra, hogy láss egy igazi készülő homokmandalát, és pár élő, valódi szerzetest. Szerzetest még láthatsz sokat, de ez a mandala egyszeri és megismételhetetlen. Ha kihagyod a veszteség örökre szól.
Ha mégsem tudsz időt szakítani rá, akkor legalább a weben kövesd nyomon:
http://www.imamalom.hu/mandala/

2008. május 30., péntek

GASZTRO-ajánló

NEPÁL ÍZEI
Dal Bhat - Lencse főtt rizzsel

Hozzávalók:
3 csésze víz
1 tk. kimagozott, finomra vágott zöld chilipaprika
1 csésze vörös lencse
1 ek. hámozott, reszelt, friss gyömbér
1/2 tk. só
1 tk. cukor
1/2 ek. tamarindsűrítmény (itt megkapható)
1 tk. növényi olaj
1/4 ek. fekete mustármag
1/2 ek. ötfűszerkeverék (kínai ötfűszerpor. A keverék egyenlő mennyiségű szecsuáni borsból, fahéjból vagy kassziából, szegfűszegből, ánizskaporból, és csillagánizsból áll. Valamennyi hozzávalót finomra kell őrölni, és légmentesen záródó dobozban tárolni. forrás: chilii.blogter.hu)

Elkészítés:

Forraljuk fel a vizet, majd adjuk hozzá a megtisztított lencsét. Állítsuk a tűzhelyet kisebb fokozatra és lefedve fõzzük a lencsét puhára (kb. 15 perc). Akkor jó, ha az ujjunk között könnyedén összetörhetjük a szemeket. Vegyük le a tűzről. A főtt lencsét keverjük össze a gyömbérrel, a zöld chilivel, majd turmixgépben dolgozzuk ösze őket. Tegyük vissza a tűzhelyre, adjuk hozzá a sót, a tamarindot és keverjük át alaposan. Ismét vegyük le a tűzről.

Hevítsük fel az olajat, egy közepes méretű serpenyőben pirítsuk meg a mustármagokat, ahogy a magok pattogni kezdenek, vegyük le a tűzről és öntsük rá a lencsés keveréket. Főzzük további 2-3 percig, majd végleg vegyük le a tűzről. Szórjuk bele a fűszerkeveréket, fedjük le és hagyjuk így néhány percig, hogy az ízek összeérjenek. Citromszeletekkel és főtt rizzsel tálaljuk, majd az egészet szórjuk meg friss korianderlevelekkel. forrás: www.vital.hu

TIBET ÍZEI

A SAJÁTOS TIBETI ÉTEL, AVAGY MIT ESZIK A TIBETI?

A tibeti ételek nem váltak népszerűvé a világban, pedig táplálóak, összetevőikben kiegyensúlyozottak és bár soha sem túlfűszerezettek, mégis pompás ízvilág hordozói. Ételeink ismertté válását szinte ellehetetleníti, hogy napjainkban több területen gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a tibeti és a kínai konyha.

A tibetiek legfontosabb és legismertebb étele a campa. A campa az itt termesztett fő gabonaféle, a tibeti árpa (tibeti: nej) őrleménye. A szárazon vagy jakvajon pirított őrlemény külleme a magyarban a császármorzsát idézheti föl. A nejt minden tibeti földművelő termeszti. A másik fő gabonanemű a búza. A rizs az ország területének csak elenyésző részén terem meg, Kínából importáljuk.

A legfőbb zöldségfélék, melyeket termesztünk is: a fehérrépa, a (jégcsap)retek, a borsó, a krumpli, a hagyma, a fokhagyma, a spárga, a vizitorma stb. Több, mint tíz fajta gombát termesztünk. Sok gyógynövényt is használunk ételeinkben, mint a rebarbarát, peimut, csungcaot... Étrendünkben egy sor gyümölcs szerepel: körte, őszi- és kajszibarack, dió, alma, gránátalma, egres, földieper...

Húsételeink jak-, marha-, birka- vagy disznóhúsból készülnek. Halat és csirkét csak ritkán fogyasztunk. Ez nem azért van, mert nehezen férünk hozzá, inkább azért, mert ezen állatokat fogyasztás előtt meg kellene ölni. Persze ez igaz a jakra is, ám azt a mészáros intézi el. A kis testű állatok esetében egy élet elvételével is csupán kis mennyiségű húshoz juthatunk - nagyobb a bűn, mint a csirkecomb. Tejet és tejtermékeket is gyakorta fogyasztunk, vajat, sajtot, tejszínt. A proteinhiány nem jelent és soha nem is jelentett problémát itt.

Tibet mélyhűtött ország, itt semmi nem válik poshadtá. A tartalék húst is a természet konzerválja; a megtisztított húst kiakasztjuk egy kampóra s a többit elvégzi a fagy vagy a Nap és az állandó szél. Viszont tudatosan kell választani abban, hogy a ház melyik oldalára akasztjuk a húst, hiszen könnyen előfordulhat, hogy ugyanaz a darab a ház déli oldalán szárított lesz, míg az északi oldalon mirelit. Ugyanis az északi oldalon árnyék van, míg a déli égető napfényben fürdik s a különbség igencsak nagy lehet. Az eljárás sajátos zamatot ad, ízletes lesz a végeredmény.

A marhahús evése nem tiltott még a vallásos tibetiek közt sem. A kecske és a birka tüdeje és gyomra ínyencségnek számít. Bivalyhúst viszont nem eszünk, ezt szigorúan tiltják a vallás törvényei, hiszen több istenség is reinkarnálódott már bivaly alakjában. Ha valaki bivalyt eszik, a lámák többé nem részesíthetik semmiféle ezoterikus beavatásban.

Ételeinkhez csak nagyon kevés fűszert használunk, azonban a szójaszósz, a hagyma és a fokhagyma, az őrölt gyömbér ízével gyakran találkozunk. A vallás még a fűszerezést is befolyásolja. Vaisaka hónapban (április második és május első felében, melynek teliholdjakor ünnepeljük Sákjamuni Buddha születését) tilos fokhagymát enni. Tilos továbbá fokhagyma evése után templomba menni, mert a fokhagyma eredményezte rossz szájszagot még a lámaista istenségek sem szeretik.

Szagadawa hónapban (május-június) egyáltalán nem eszünk húst, mert ez a legszentebb hónap. E hónap közepén tartjuk Buddha megvilágosodásának és nirvánába távozásának ünnepét. A kolostorok kinyitják kertjeiket, s a nép ott ünnepel. Szagadawa nemcsak a legszentebb, de a legszerencsésebb időszaka is az évnek.

Kepe Róbert: LÁMÁK LAKOMÁJA
A tibeti konyha
http://www.terebess.hu/keletkultinfo/tibetikonyha.html

2008. május 29., csütörtök

X. Sambhala zarándoklat (kedvcsináló)

Két hét és nyakunkon a X. Sambhala zarándoklat. Én két éve vettem rész rajta és azóta is meghatározó élményem, mert a jobb lábamban valami akkor romlott el. Viszont láttam három szarvast, és legyalogoltam közel 108 kilométert. Talán ideje lenne újra megpróbálni, mert a lábfájáson és a szarvasokon túl is meghatározó élmény.
Úgy vágtam neki, hogy egy Buddhista Főiskolásnak nem szabadna diplomát kapnia e nélkül, ezért teljesíteni kell már csak a kreditért is. (Ami persze nem jár érte.)
Induláskor kissé féltem attól, hogy valami tőlem idegen vallásosság fogja belengeni a "túrát", mivel ez alatt nem fogyaszthatunk húst, alkoholt, tartózkodni kellett a dohányzástól, és a harmadik napra némaság lett meghirdetve. Persze egyik szabály sem volt kötelező, csak erős ajánlásként fogalmazódott meg.
Az első nap kellemes kirándulást hozott. Az idő kegyes volt, sokat beszéltünk, vidámkodtunk és este is csak pár vízhólyagot kellett lekezelni. Másnap már szótlanabbul róttuk a távot, felismerve az előttünk tornyosuló kilométerek súlyát. Viszont estére Jeszenszky István otthonába térhettünk meg, akinél nem csak jóféle meleg étel, de csodálatos csak nekünk szóló koncert is várt. Sajnos ez sem könnyítette meg a másnapi indulást szakadó esőben, sajgó tagokkal, tudva mennyi van még a Sztúpáig. Dél körül kiderült az idő. Én aznap már azt hittem, hogy vagy elérem a célt, vagy meghalok útközben. Talán akkor lett valódi zarándoklattá. Bár csak a csapat fele fogadott némaságot, de senkinek nem volt kedve beszélni. Mindenki magában járta az utat, és mégis erőt adott, hogy törékeny lányok, idősebb emberek bandukolnak, csoszognak mellettünk.Csodálatos az úton egyszer csak meglátni a távoli hegy tetején a hófehér CÉLT. Nem tudom miként vonszoltam el magam, pedig ezerszer akartam ledőlni az árokba.
Fent a Sztúpánál már semmi megrendítő nem történt. Szertartásosan háromszor körbejártuk, füstölőt gyújtottunk, és felajánlottuk az úton szerzett tapasztalásokat, érdemeket minden érző lény javára.

Hazafelé életem legszebb szivárványát láttam meg…

Programajánló

2008. július 26-31. között Láma Ole ismét tart Pova (tudatos halál) kurzust Becskén
www.buddhizmusma.hu

2008. május 23., péntek

Küld egy levelet a Bizottságnak!

Tudom, már tegnapi hír hogy nem kerül napirendre a Tibetről szóló Országgyűlési határozati javaslat. Persze megértem. Nem lehet, nem illő ujjat húzni a Nagy Testvérrel. De azért mindenkinek javaslom, hogy olvassa el a szöveget és ha egyetért a tartalmával akkor küldje el az alábbi levelet a Külügyi bizottsága e-mail címére (kub@parlament.hu):

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelet Bizottság!
Teljesen egyetértek a H/5677 számú határozati javaslattal Tibet ügyében. Ezért kérem, hogy az Országgyűlés mihamarabb tárgyalja meg és fogadja el a határozatot.

Üdvözlettel:

2008. május 17., szombat

Sofőr kéne!

Most kaptam a kérést, hogy sofőr és kocsi kellene a programok között meghirdetett homok-mandala készítést végző szerzetesek szállításához. (Nagy érdemeket lehet felhalmozni egy-egy fuvarral.)
Ha valaki szeretne segíteni, az írjon az info(kikac)buddhapest.hu címre, hogy ne otthon árválkodjanak, vagy tujázzanak a szerzetesek ahelyett, hogy csinálnák a mandalát minden lény javára.

2008. május 15., csütörtök

Milaba blogja

Szerzőtársunk Milaba önálló blogot indított a buddhapest alatt. Ugyanis olyan termékeny íróvá lett az elmúlt hetekben, hogy kinőtte ezen oldal szűkös kereteit, így gondolatai, szösszenetei, tanításai saját helyről érhetők el maguk teljességében. Viszont az igazi gyöngyszemeket természetesen itt is leközöljük, belinkeljük.
Milaba összes egy helyen: http://pillangoszarnyfestekpor.buddhapest.hu/


Hajrá Milaba!

2008. május 14., szerda

Szerzetesek és világiak IV.

Negatív buddhizmus


Ahogy mélyedek el a hazai buddhista honlapok sűrűjében, igazi „gyöngyszemekre” akadok néha. Egyik ilyen a buddhista.info oldal. Különös figyelmet érdemelnek „A negatív buddhizmus kritikája” alatt található írások. Bár kedvem lenne vitába szállni velük, és azt hiszem nem is lenne túl nehéz rámutatni a „félreértésekre”, de inkább csak figyeljük meg csendben a feltóduló érzelmeket.
Jó tanítás na…


"Nem vagyok és nem leszek,
Nincs semmim és nem is lesz."
Rémül ettől az éretlen,
S tűnik félelme a bölcsnek.
(Nágárdzsuna: DRÁGAKŐFÜZÉR, 26.)

2008. május 13., kedd

Nyári buddhista egyetem

2008. július 28 - augusztus 1. Hamburg (Németország)

„Buddhizmus a 21. század elején” (Buddhism Into the 21st Century) címmel nyári iskolát hirdetett a Hamburgi Egyetem. Az egyetemi előadássorozat Európából és a világ minden tájáról várja az érdeklődő diákokat. A program során a résztvevők a buddhizmus és a modern világ kapcsolatának különböző területeit járják be. Az első előadások a buddhizmus általános tanításait mutatják be, majd, ahogy a program előrehalad, különböző kortárs megközelítésekben tárják fel a buddhizmus kapcsolatát a modern világgal. Az előadásokat fiatal nemzetközi előadógárda tartja akadémikus, de közérthető stílusban (angol nyelven). A program sikeres résztvevői, ha megírják a tesztet, 1 kreditpontot kaphatnak.

Az egyes napok témái:
1. A buddhizmus történelmi változatai
2. A tibeti buddhizmus sajátosságai
3. Buddhista művészet
4. Buddhizmus és tudomány
5. Buddhizmus és innováció.

Délutánonként a délelőtti előadásokkal kapcsolatos interaktív programok kerülnek megrendezésre.

Jelentkezési határidő: 2008 május 31.

További információ az előadókról, a délutáni programokról és az előadásokról:
www.summerschool-buddhism.de/

A hír forrása tkbf.hu

2008. május 12., hétfő

Ajánló - Tenigl-Takács László: Krónika

Mondás: Homályból szállunk elő,
magasztos fénybe nézve,
magasztos ragyogásba nézve
az aranyló Napisten elé.


1. Lásd, Nagy Uram, Gótama Sarja, alkonyodik, s mi itt heverünk, folyóparton, a két halál között hunyorgó parázsnál, a hajnalra várva. Gyere hát, heveredj le, alád terítem köntösömet. Ételed elkészült, italod kitöltve, nézd figyelmesen, ahogy a tűz a fát nyalogatja, hallgasd, ahogy a csendet megédesíti ropogása, engedd, hogy fénye megengesztelje szíved nappali haragját és leoldja álarcodat. Ne gondolj arra, hogy királynak születtél, én pedig szolga vagyok. Üresedj meg, kortyolj a szómából, s figyeld, ahogy a szavam az alkonyt befonja, ahogyan ráverselek a szívdobogásra, és megtalálom a mondáshoz méltó dallamot.
És lesz még bőven időnk, mert én nem igyekszem. Megvárom, amíg a rám kovácsolt nappali világ tovatűnik az éjszakában, és csak akkor iszom, ha a Nap már belehalt az akarásba, ha a szilkémben megcsillant a Hold ezüstkoronája, ha a múltnak éneke van, és nincsen számadása, s az elszánt jelenlét már fölösleges. Bizony, nem én mondom azt, amit mondani fogok. Úgy gördűl minden eléd, mint a folyóban sodródó kavicsok, kövek, céltalanul, s ha úgy tűnik is, hogy végtelen múltból szólnak e nevek, mindez csak kifakult, földi beszéd. Arra való csupán, hogy szavakba öntsem a Krónikát, varázslást mondjak a kinti sötétre, és betapasszam széthulló világod repedéseit.


(a szöveg lábjegyzetek nélkü került fel az oldalra)

2008. május 11., vasárnap

Szerzetesek és világiak III.

Előzőleg már írtam két értekezést (1., 2.) arról, hogy már a legkorábbi időkben is milyen fontossággal bírtak a világi követők a buddhista közösség életében. Most inkább azt kellene körbejárni, hogy mi a szerepük a szerzeteseknek?

Azt látni kell, hogy a buddhai praxis nem hétvégi tevékenység. Megvilágosodás eléréséhez „profik” kellenek, mert heti kétszer két óra meditációval nem érhető el a cél.
A jobb megértés érdekében álljon itt egy példa.
Szinte mindenki csorgott már le a Tiszán kenuban, és megtapasztalhatta, milyen a sajgó váll egy keményebb nap után, és azt is menyire felemelő a vízen siklani. De az olimpiai aranyhoz ez kevés. Hosszú éveken át minden napunkat ennek kell szentelni, hogy egyáltalán felcsillanhasson a reménye valamely eredménynek. Ezen okból nem a többé-kevésbé lelkes amatőrökbe helyezte Buddha a bizalmát, hanem egy „profi” közösséget épített a támogatók mellett.
A világiak feladata (maradva a vízi példánál) a csónakház megépítése, fenntartása, a versenyek és versenyzők támogatása, és hogy erejükhöz mérten alkalmazzák a profik tudását.
Sokakban persze felmerül a kérdés, hogy mit adnak profi kenusok vagy a „termelésből” ugyanúgy kieső szerzetesek a társadalomnak? Gazdaságilag semmit. Viszont példát állítanak, összetartozás élményt nyújtanak, és megadják a közös siker lehetőségét azoknak is, akik csak a tagdíjat fizetik, vagy hétvégenként eveznek néha.
Támogató amatőrök nélkül nem működhetnek a pofik, de sikeres profik nélkül az amatőröknek nincs példa és továbblépési lehetőség.

Magyarországon szinte csak amatőr/világi buddhisták vannak, akik a néhanapján hazánkba látogató profik szaván csüngnek. Ez az állapot kontraproduktív, mert azt a látszatot kelti, hogy csak másutt lehetnek elismert lámák, bikkhuk, tanítók.

Persze attól, ha hirtelen alapítanánk egy-öt-tíz kolostort, még nem biztos, hogy lenne akár csak egyetlen nemzetközi hírű buddhista lámák, bikkhuk, tanítók.
Viszont jól működő magyar szerzetesi közösség nélkül nem is lesz soha.
Megmarad a buddhizmus értelmiségi játéknak, valós perspektíva nélkül...

Szépirodalmi könyvajánló

Kőrösi Csoma Sándor: Buddha élete és tanításai
www.bookline.hu

Lázár Ervin: Buddha szomorú
http://www.szepi.hu/irodalom/lazar/buddha/index.html

Hermann Hesse: Sziddharta - Hindu rege
www.bookline.hu

Tenigl-Takács László: Krónika
Kiadó: URSUS 1999 (a könyv után a Tan Kapuja Főiskolán lehet érdeklődni)

Kisfilm Burma mellett

2008. május 10., szombat

Programajánló

Homok-mandala készítő szerzetesek - Sambhala Tibet Központ - 2008. május 25.- június 3.
www.tibet.hu

Tanítások magyar népmesékben és jelképekben - Kovács Imre Barna előadása - Imladris Kulturális Központ - 2008. május 14.
Gyógyító helyek a Pilisben - Aradi Lajos - Imladris Kulturális Központ - 2008. május 15.
Ramana Csend - Nap A magyar Ramana Maharsi Baráti Társaság programja - - Imladris Kulturális Központ - 2008. május 17.
www.imladris.hu

Előadás - A Buddha születésének, megvilágosodásának és ellobbanásának az ünnepe - Maha Maitri Buddhista Közösség és Konzultációs Szolgálat 2008. május 18.
www.dharma-dialogus.hu

Vészák Ünnepség - A Tan Kapuja Buddhista Egyház - 2008. május 18.
Házi konferencia - Mongol buddhizmus címmel - A Tan Kapuja Buddhista Egyház - 2008. május 25.
www.mahayana.hu

Misztikus India - Hamvas őszibarack és mohamedánkék - Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum (A kiállítás május 25-ig tekinthető meg)
www.hoppmuzeum.hu

ETHNOSOUND Népek zenéi és hangszerei - Néprajzi Múzeum
Ismerkedés Ázsia sokszínű zenei világával és hangszereivel - 2008. május 24.
www.neprajz.hu

2008. május 9., péntek

Tiszta ruha

Egy reggel a Mester szokatlanul gyűrött öltözékben jelent meg a tanítványok előtt, majd a szokásos reggeli elmélyedés befejeztével ezt kérdezte:
- Mondjátok csak, a ma reggeli tudatotoknak mi köze van a lefekvés előttihez?

A tanítványok nem válaszoltak.
- Mondjátok csak, az egyik tudatpillanatnak mi köze a következőhöz?

A tanítványok most sem válaszoltak.
- És az azt megelőzőhöz?

Kisvártatva az egyik tanítvány alig hallhatóan felelt:
- Mester, mi még rövid ideje vagyunk a kolostorban. Nem látjuk a kérdéseid lényegét, sőt még azt sem fogtuk fel, miért vagy gyűrött ruhában ma reggel?
A mester lassan végignézett ruházatán és így szólt:
- Hozzátok akartam hasonlítani.
- De Mester, mi itt mindannyian tiszta és kisimított öltözet ruhát vettünk reggel! – tiltakoztak.
- És mondd csak, az elmétek a tegnapi, vagy a mai?

2008. május 7., szerda

Megvilágosodás négy felvonásban

Első felvonás
Mester és tanítványa öt mondatban beszélgetnek, szokásos háttér és belső problémák mellett.
- Mester, elérhetem-e valaha is a megvilágosodást?
- Nem fiam. De m'ért kérdezel tőlem ilyet?
- Hát kitől kérdezzem, Mester?
- Önmagadtól fiam, önmagadtól...


Második felvonás
Mester és tanítványa negyed órán keresztül beszélgetnek, szokásos háttér és újabb belső problémák mellett.
- Mester! Önmagamat kell megismernem, rájöttem, igazad van.
- Nekem?
- Lehet belőlem Mester valaha, Mester?


Harmadik felvonás
Mester és tanítványa másfél órán keresztül beszélgetnek, szokásos háttér és egyre újabb és újabb belső problémák mellett.
- Mester! Éles figyelmemmel feltártam mindazt, amiből vagyok. Tudom már kit hívok magamnak és mik a pszichés mozgató erőim.
- Értem fiam. És most arra válaszolj: jobb így?
- Hát persze Mester...


Negyedik felvonás
Mester és tanítványa. Nem szólnak, nem is beszélgetnek, szokásos háttér mellett.
- Mester?
- Értem?
- Nekem?
- Kinek?
- Elhittem?
- Végig?
- Talán, azt hiszem?
- Lehetetlen?
- Éppen?


Függöny
Mester és tanítványa meghajolnak, de nincs ki megtapsolja őket. Ruhájukat levetve kidobják a közönségnek. Mindenki el. Kisvártatva két ember jelenik meg az üres nézőtéren. Összeszedik a ruhákat, éppen négy garnitúrát találnak, amik ráadásul összekeveredtek. Válogatják, válogatják...
- Legyen belőlem Mester?
- Éppen?... De milyen?
- Mindegy. Mind egy.


- Záróra! Mit keresnek még mindig itt?! Menjenek már haza! Nem volt még elég? Hogy még mindig nem unják! Állandóan megvilágososdit játszanak. Olyanok, mint a gyerekek…

Tibet Kína II.

Tibet, Kína, Tibet, Kína, Tibet, Kína, Tibet, Kína.
Én, Te, Én, Te, Én, Te, Én, Te, Hén, TeHén Te.
Te Tehén, Te!
Hatalmas Tisztes Tehénnek szólíts, megillet a cím!
Mert megrágtad a füvem, azért mondjam így?

Mert így illendő, légy udvarias!
És mert én vagyok a virág, Te meg a gaz.
Nyugodj meg, meglásd egyek leszünk,
és ha jól viselkedsz, majd közös rizst eszünk.

De ha én nem szeretem, ami rizses?
Ha elgondolnom is szörnyű, mi lesz?
Ki tudja majd, hol volt az ország,
hol finom fű termett, s jak kószált?

Nézd ezt! Milyen szép és magas!
Tudod, ha felnézel rám, állva maradsz...
Gondolj inkább erre, vagy arra!
És ne arra a pár nyamvadt jakra.

Jak, vagy Tehén? Jak, vagy Tehén... Jak vagy Tehén? Jak vagy Tehén...
Olvassa, ki tudja, hogy az egészet egy galacsinhajtó túrta.

2008. május 6., kedd

Nincs üzlet

- Mester, Mester! Eladtam a csarnokbéli új Buddha szobrot a turistáknak! Hihetetlen pénzt fizettek érte! Vehetünk egy sokkal-sokkal nagyobb csarnokot.
- Tudom fiam. Csakhogy, tegnap eladtam a csarnokot egy új Buddha szoborért.
- Akkor semmink sem maradt. Nincs hol és nincs min meditálnunk...
- Ki mondta ezt? - nézett körbe a Mester. Mától nincs újoncfelvétel! – kiáltotta és továbbment.

2008. május 5., hétfő

Tibet elveszett

Tibet elveszett. Olvasom Haász cikkeit (itt, itt és itt) arról, miként próbálja bojkottálni Kínát a mindenapjaiban. Viccesnek, és néha szánalmasnak tűnhet, de rávilágít arra a kikerülhetetlen helyzetre, hogy Kínával immáron nem lehet ujjat húzni. Nincs olyan szuverén személy, szervezet, vagy ország, mely megfelelően felléphetne vele szemben. Persze leatomozhatná Amerika, de akkor a továbbiakban minden filléres termék ára az egekbe szökne, mint most az olajé.
Nincs semmink amivel rávehetnénk Kínát arra, hogy megváltoztassa a politikáját. Egy prosperáló világhatalom pedig még soha nem mondott le önként a megszerzett területeiről, javairól. Hatalmas gazdasági és politikai megrázkódtatás kellene ahhoz hogy felülvizsgálják az eddigi hivatalos nézőpontot.
El kell fogadni a Dalai Láma nézőpontját, aki nem függetlenséget, csak autonómiát szeretne. Persze a mai helyzetben ennek sincs realitása, mert minek is adna autonómiát Kína? Hogy a tibetieknek jobb legyen? Hiszen végre sikerült kirángatni őket az „évszázados vallási elnyomásból”, és a „fejlődés útjára léptek”.
A mostani tárgyalások csak a szemfényvesztést szolgálják, de amint elül a médiafigyelem minden visszaáll a szokásos kerékvágásba, és Tibet „tovább fejlődik”, hogy átlagos kínai tartománnyá legyen azonos jogokkal és lehetőségekkel, mint a birodalom bármely más része.

Kinek... kinek... de mégis... kinek?

- És Gótama hogy fogalmazná meg az ellobbanás lényegét?

- Pozitív, vagy negatív módon Szatti?
- Úgy tudom, hogy Gótama negatív meghatározásokat tanít...

- Kinek ilyet, kinek olyat.

- Nekem melyiket látja legjobbnak?
- Egyiket sem.
- Nem tanítja meg nekem a megvilágosodás útját Gótama?
- A megvilágosodásnak nincs útja számodra Szatti.

- Mert? M'ért nincs Gótama?
- Mert nem jobb kéz felől kerültél meg Szatti.
- Mit? Ezen múlik? Nem gondoltam volna.
- Én sem, de meglehet Szatti, hogy pár ezer év múlva fontossá válik. Lehet, hogy lesz keskeny ösvény, meg széles út, pozitív, meg negatív Gótama tanítás. Sőt az is lehet, hogy látszani fog embereken, hogy a néhai Gótama útját járják. Kitelik tőlem Szatti.

- És én mit csináljak most Gótama? – kétségbeesetten.

- Hát Szatti... Tudod mit? Kerülj meg jobbról és kezdjük... Hol van Ánanda?

2008. április 30., szerda

Az ellobbanás szülőanyja

Négy napja megállás nélkül esett. A pára alatt aludt a világ. Csak két ember volt ébren.

- Emlékszik Gótama az Édesanyjára? – tette fel kérdését Szatti a Magasztosnak.
- Kilenc hónapot tölthettem vele Szatti, minden pillanatát fel tudom idézni.
- Kérdezhetek-e felőle?
- Ha kérdezned kell Szatti...
- Ki volt Ő, mondja el nekem Gótama.
- Mikor kinyitotta szemét, felkelt a nap,
mikor levegőt vett, az volt a tavasz.
Ha jól lakott, elmúlt éhségem,
mikor ellenállt apámnak, nem maradt kétségem.
Simításától megnyugodtam, ma is érzem,
nincs semmi, mire így emlékszem.

- Köszönöm Gótama, köszönöm. Sok mindent megértettem. Visszatérek elmélyedésembe.
- Ne tedd Szatti. Közel vagyunk ahhoz, ahol születtél. Menj, ha akarsz, látogasd meg édesanyádat, köszöntsd benne az enyémet is. Köszöntsd benne mindenki édesanyját, mikor kezeid közé fogod arcát.
- Azt hittem, rossz szemmel nézné…
- Tévedtél… Figyelj rám Szatti! Aki nem érti édesanyját, az nem érti a világot. Aki nem érti a világot, nem érti, mit hívunk ellobbanásnak. Az édesanya az egész világot jelképezi, és valóban: gyermekként, az első önálló gondolatodig Ő volt az egész világ. Aki nem fogadja el édesanyját, alig-alig, vagy egyáltalán nem képes megtalálni az igaz tanítást. Miért? Mert az így gondolkodó ember nem látja önmagát sem helyesen. Mivel nem látja önmagát helyesen, a világot sem látja helyesen, emiatt az ellobbanásról is furcsa gondolatai lesznek.
- Az így gondolkodó embereknek nyújt támaszt a Nemes Nyolcrétű Ösvény gyakorlása?
- Átlátod Szatti.

Mióta kialudt arca lángja,
a világ csak hátamat látja.
Néha Rahulában hallom hangját,
de még ma sem tudom elviselni kínját.


Négy napja megállás nélkül esett. A pára alatt aludt a világ. Csak három ember volt ébren.

2008. április 28., hétfő

buddhapest.hu


Ma Hitvesemtől ezt a pólót kaptam névnapomra.
Élljen a Buddhapest.hu!

2008. április 25., péntek

Képtelenség

A pernye még egyszer lángra kapott, hogy aztán a mindennapok fölé emelkedhessen. Egy ember mindeközben a folyóparton álldogált, mikor kikötött egy csónak.
- Mester,
Ön megvilágosodott? - tette fel kérdését az első parta szálló.
- Elnézést, de dolgom van, kérem fáradjanak be az előadóterembe.
- Természetesen – suttogták áhítattal
, de előbb nekünk is dolgunk volna. Fényképezőgépek
kerültek elő és sűrű pislogással örökítették a múltat.
- Jöjjenek – szólt váratlanul a Mester, majd beült a csónakba, amit az imént kötöttek ki.
Elképedve álltak többen, csak egy kislány ült be a csónakba azonnal.
- Nem jönnek? - kérdezte a Mester.
- Elnézést, de épp ebben a pillanatban érkeztünk, most jöttünk csak...
- M'ért is jöttek?
- Hát, az egyhetes elvonulásra jöttünk,... beavatásra,... hogy megvilágosodjunk Mester.
- Képtelenség – mondta a Mester, majd kiszállt a csónakból és majdnem ugyanoda állt vissza,
mint az imént volt.
Páran, akik még nem fényképeztek, a többiek közt kuszálódva próbálták a legjobb beállítást megtalálni. Többen szólongatták a Mestert, hátha egy sokat mondó pillantást sikerül a gépbe gyömöszölniük. Fél óra múlva a Mester beszállt a csónakba és széles mosollyal, de kérdés nélkül elevezett. Rengeteg kép készült ekkor. Szerencsére, hiszen később már nem adódott lehetőségük. A Mester nem került elő az egyhetes elvonulás végéig. Mikor hazaérkeztek, előhívták a képeket. Egy kislány volt mindegyiken. Épp tizenkettő múlt.

2008. április 22., kedd

Anti Olimpia Graffiti


Bangkokban látható ez a graffiti.
Nálunk miért csak teggelni tudnak a kiscsávók?

2008. április 20., vasárnap

Buddhista giccstelefon kínából

Ennek az oldalnak nem titkolt célja a küzdelem a vallási giccsel szemben. Ugyanakkor mint tudjuk a buddhizmus szelíd út, mely az elutasítás helyett a megismerésre és elengedésre helyezi a hangsúlyt.
Ezért kiemelt fontosságú a most induló buddhista giccs rovatunk.
Első tárgyunk egy Kínában "kifejlesztett" buddhista motívumokkal díszített telefon.
(Jelentkezzen aki nem vágyik rá...)Köszönet érte a Terminal.hu szerkesztőinek

2008. április 17., csütörtök

Üzemzavar

Úgy tűnik, hogy a ma élesített új szolgáltatások, mint az info kuhac buddhapest hu mail cím vagy a buddhapestes saját naptár egyszerűen megölték a www.buddhapest.hu elérését.
Dolgozunk az ügyön, aztán majd meglátjuk…

Megelevenedett előttem egy vicces beszélgetés...

Elmosódott a nap zsivaja, a tűz végtelen lassúsággal kialudt.

- Tudod-e Kasszapa, hogy a nirvánát keresed, vagy a tökéletes tűzpapságot?
- Mit, Gótama?
- A tökéletes tűzpapságban nincs bent a buddhaság Kasszapa?
- Hogy mondod Gótama?
- Miben különbözünk Kasszapa?
- Tudod, látod, hogy mit keresek Gótama.
-hosszan gondolkodva, majd hirtelen felállva-
Felnyitotta tudatomat, kitakarta a letakartat Gótama. Fogadjon el engem a Gótama
úr tanítványául!
- De már megvilágosodtál Kasszapa. Egy ösztönös tudati folyamatod imént megszakadt és ez
tudatosult. A most tiszta pillanatát élted meg Kasszapa.
- Én? Akkor most miért nem érzem megvilágosodottnak magam Gótama?
- Elmúlt a megvilágosodás pillanata Kasszapa.
- Ha sikerül meghosszabbítanom a pillanatot az az éberség Gótama?
- Nem Kasszapa, az a tűz.
- Mikor érzem megint ezt Gótama?
- Idézd fel Kasszapa. Vizsgáld meg, elemezd ki, ismerd meg, majd hagyd el a vizsgálatot, hagyd el az elemzést. Ami marad mindig más lesz, de már nem akarod megismerni Kasszapa, hisz
mindig ugyanaz.
- Mit?
- A tüzet nézd Kasszapa az a tiéd, a legjobban ismered a halandók közt.
- Annyit néztem, de mire mentem vele? -lógó orral-
- Eredményre vágysz Kasszapa?
- Megvilágosodásra Gótama!
- De hát már megvolt Kasszapa!!!
- Mit tegyek Gótama?
- Emlékezz Kasszapa.


Két nap múlva...

- Gótama, Gótama! Mindig ezt láttam a tűzben Gótama.
- Akkor mit kiabálsz Kasszapa? Épp most is ezt látod Kasszapa?
- Hát, amikor kiléptem az elmélyedésből, és ide szaladtam, azóta kiestem.


Két hét múlva...

- Gótama, Gótama. Meghosszabbítottam, már nem esek ki, mindig ebben az állapotban
tartózkodok.
- Na Kasszapa, legyen ez további elmélyedésed tárgya.
- Mi?


Két hónap múlva...

- Hol van a Kasszapa, Upáli?
- Hazament ó Mester. Rövidesen visszatér, azt üzente...
- Délután jönnek tanítványok, fogadja őket a Kasszapa.
- Igenis, Mester.
- elmentében hátraszólva... Nem figyeltél már megint, Upáli.
- Figyelek rád Mester, és a szabályokat is betartom Mester. -rémülten-
- Szent lesz belőled Upáli.
- Köszönöm Mester.
- Érted amit mondtam, Upáli?
- Mit, Mester?

2008. április 16., szerda

Jó, jó, de miért POP???

Többekben felmerült, hogy miért popkulturális ez a blog? Hogy jön össze Buddha és a pop?
Valójában számomra igen evidens a kapcsolat. A pop a popular rövidülése, mely népszerű közérthető, de akár népies is lehet. Buddha a maga idejében popkultúrát képviselt, hisz a tanításait a nép nyelvén, közérthető formában adta elő, és tömegeket vonzott vele. Bár lehetséges, hogy voltak „úgymond” titkos tanításai, de ezekből valójában semmi nem maradt fent. A több száz évvel később felbukkant mahajána és tantikus gondolatok bár szoros rokonságban állnak a korai eszmékkel, de bizonyosan nem Buddha közvetlen tanításai. Így amit Buddháról, Buddhától tudunk az popkultúra.
(Fontos megjegyezni, hogy attól, ha valami közérthető és közkedvelt még nem feltétlenül olcsó és giccses. Az Öreg tanításai sem voltak azok, és reményeim szerint ez a blog sem lesz az...)

2008. április 15., kedd

Szerzetesek és világiak II.

Az előző bejegyzés alapján egyértelműnek tűnik, hogy Buddha és a korai szanga számára a világi közösség kiemelt jelentősséggel bírt. Ez természetes is egy kolduló rendnél, mely önmaga nem intézhette az élelmezését, ruházkodását, pénzügyeit. Mégis a szutták szövegei alapján oly keveset tudhatunk meg erről a háttér infrastruktúráról, hiszen a beszédekben csak Buddha tanításai maradtak fenn.
Mi az ami valószínű kétezer-ötszáz év távlatából?
A világi közösség létszáma többszörösen meghaladta a szerzetesek számát, mert a sokszor említett több ezer koldus évtizedeken át tartó folyamatos élelmezése nem képzelhető el néhány dúsgazdag támogató által. Buddhát és a néhány „sztár” tanítványát természetesen mindenki meg akarta hívni ebédre, de a feljegyzések alapján az egyszerű szerzetesek között sem voltak nagy éhínségek. Őket pedig csak olyanok láthatták el, akik havi, heti egy meghívást nyújthattak. Sok-sok olyan ember kellett tehát, aki keveset adott, de rendszeresen.
A szangának voltak gazdag patrónusai. A nevük fennmaradt. Anáthapindika, Bimbiszára, Viszákhá. Ők jelentős adományokkal járultak hozzá a koldusok mindennapjaihoz. Ligeteket, ruhákat, területeket adományoztak. Megteremtették a további fejlődés alapjait, mivel a „köznép” csak a „működési költségeket” állta.
És bizonyosan volt valamely világi „szervezet”, amely felmérte az igényeket, koordinálta a jótékonyságot. Létére nem sok bizonyíték akad, de ha az akkori világ nem volt gyökeresen más mint a mai, akkor ezen koordináció nélkül jelentős zavaroknak kellett volna lenniük a korai szangában.

Elmondható tehát, hogy a korai szanga mögött egy jól működő világi közösség és szervezetek hálója volt, mely biztosította a „kevesek” hétköznapi szükségleteit, és a fejlődés lehetőségét.

2008. április 14., hétfő

Szerzetesek és világiak I.

Buddha mikor megalapította "egyházát", azt a kezdetektől két pillérre építette. Ezek a szerzetesi és a világi közösség. E kettő fontosságát jól mutatja, hogy bár a Tan kerekét megforgató beszédét öt olyan tanítványának mondta el, akikkel már régóta együtt gyakorolt, és akik elkötelezettségében nem kételkedhetett. De közvetlenül utánuk a következő tanítványa egy Jasza nevű jómódú kereskedőfiú lett. Egy ízig-vérig világi, aki megcsömörlött a "sok jótól", és valami tartalmasabbra vágyott. Így ő lett a szerzetesi rend következő tagja. Miután apja a keresésére indult az elkóborolt fiúnak, és beszélt Buddhával maga is a rend világi követőjéül állt, és így tett Jasza volt felesége és anyja is, akik az első női világi követőkké lettek.

Nem tudhatom mi igaz a történetből, valószínűleg inkább példázat értékű, mint hiteles beszámoló. Viszont mint példázat igen figyelemre méltó, mert mit is közvetít?
Buddha első tanítványaival szemben egyfajta adósságot törlesztett, hisz éveken át vele gyakoroltak és szenvedtek. Nekik nem lehetett nem átadni a tant. Viszont közvetlenül utánuk egy olyan személyt vett fel, aki csak akkor indult el az úton, ami azt mutatja, hogy a Dharma teljességének megismerése nem igényel előképzettséget, próbatételeket. Bárki előtt nyitva a kapujanincs átjáró.
Ugyanilyen fontos üzenete van annak, hogy az első "szűz" tanítvány után megjelentek a világiak. Mit megjelentek, a világ első tíz "buddhistája" közül három máris nem a szerzetesi, hanem a világi közösséghez tartozott, és kettő nő volt.
Ennél hangsúlyosabban nem lehet kiállni a világiak és nők mellett, tudva, hogy Buddha mégiscsak egy a világról lemondó szerzetesrendet alapított.

2008. április 11., péntek

Közügyek

Az elmúlt napokban két esemény foglalkoztatott ahogy a közélet nagy részét is. Ez Kína Tibet politikája, és a hazai nácik elleni civil fellépés.
Azt hiszem, hogy a magyar buddhistáknak és főleg a közösségeknek, egyházaknak egyértelműen hallatniuk kellene a hangjukat a kérdésekben.
Miért fontos az egyértelmű és megfelelően artikulált véleménynyilvánítás?
Legfőként azért, mert mindkét kérdésben vastagon érintettek vagyunk.
A nácik (nevezzék magukat bárminek) vallási, kulturális, etnikai alapon próbálják diszkriminálni honfitársainkat. Most a zsidók, cigányok vannak soron, de bármikor megtörténhet, hogy az istentagadókat, buddhistákat, vagy bármely más közösséget tekintsenek célpontnak. A kínai kormányzat pedig már jó ideje korlátozza a tibetiek vallásgyakorlását, etnikai kisebbségbe szorította őket saját földjükön, véres megtorlással válaszol a jogos autonómia igényekre. Tehát a tibetiekkel az történt amit mi itt nagyon el akarunk kerülni a saját hazánkban.
Persze jogosan merül fel, hogy ezekkel szemben/ ezek mellett minden jóérzésű demokratának fel kell szólalnia. Mégis azt hiszem, hogy kifejezetten buddhistakén, buddhista közösségekként megnyilvánulni is fontos, mégpedig azért, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy "vannak itt buddhisták" és a társadalom integráns, megkerülhetetlen részeként akarnak jelen lenni a közéletben.
Zsidónak, cigánynak, buddhistának lenni nem magánügy ha nácikkal kerül szembe az ember...

Magyarok a nácik ellen

www.buddhapest.hu bejegyezve

Sikerült végre bejegyezni a www.buddhapest.hu címet. Persze nem volt valami különlegesen nagy feladat, de legalább túl vagyunk rajta.

2008. április 3., csütörtök

Öngyilkos merénylő buddhista szerzetesek

...tegnap a híradóban hallottam, hogy a Kínai Kormány tart a Dalai Láma biztatására induló öngyilkos merénylő szerzetesektől...

Ezek tényleg ennyire hülyék, vagy ennyire cinikusak?
Öngyilkos merénylő buddhista szerzetesek???
A Dalai Láma utasítására???
Annyira abszurd, hogy már szinte szép. Jelenetet kellene írni belőle:
- Testvérem, eddig azt tanultad, minden lény képes szenvedni és el akarja kerülni a szenvedést.
- Igen, ez Buddha szava.
- Buddha beszélt-e valaha a kínaiakról?
- Nem, tanítóm.
- Azért, mert rájuk nem is vonatkozik a Tan. Ők nem éreznek, nem szenvednek, nem törekednek a jóra, és nem fognak megvilágosodni sem. Ahhoz, hogy a végtelen számú szenvedő lényen segítsünk, el kell takarítani a nem szenvedőket az útból. EZ MOST A TE FELADATOD!
- Mit kell tennem tanítóm? Még több szeretetteljes együttérzést sugározzak feléjük? Menjek el és hirdessem nekik a Tant? Meditáljak három évig egy barlangban?
- Nem, robbantsd fel magad a metrón.
- Mi van????
(idézet a yoscha.hu-ról)

Egyébként annyira nem lehet tragikus a helyet - mármint a Kínaiaknak - mivel újra engednek turistákat a Tibetbe. Lásd index.hu cikke.

2008. április 2., szerda

Tibet nap a Duna televízión

Holnap (április 3-án) Tibettel kapcsolatos tematikus napot tart a Duna TV. Bár a téma egész nap jelen lesz a magazin műsorokban is, de igazából este erősítenek be:
19:10 - Ösvény a világ tetején
19:35 - Az élet vendége - Csoma-legendárium
22:55 - Tibet, a száműzött ország

Szerintem egy estét megér Tibet.

2008. március 26., szerda

Végleges cím

Elindult a végleges cím regisztrálásának folyamata. Ha minden igaz, akkor 15 nap múlva már a blog a www.buddhapest.hu címről lesz elérhető, és akkor a szolgáltatások köre is bővülhet némiképp.

Buddha szava.

A buddhizmusként ismert eszmerendszer alapjait egy Gautama Sziddhárta nevű ember és a közvetlen tanítványai fektették le. Sajnálatos módon ez a Gautama 45 éven át tanított falvakban városokban, ligetekben, és a hagyomány a tanítóbeszédei jelentős hányadát megőrizte az elmúlt 2500 évben.
A korai beszédeket, szabályokat, filozófiai elgondolásokat a követők "hármas kosárba" rendezték Ez a Tipitaka. A világ számos nyelvére lefordították már. A buddhizmus mélyebb megértésének kikerülhetetlen alapja.
És még sincs meg magyarul!
A következő évek talán legnagyobb feladata a fordítási munka megszervezése, felgyorsítása.

A Tipitaka tartalomjegyzéke
Buddha Ujja - Buddhista szövegek fordításainak gyűjteménye

Beköszöntő

A buddhizmus valami egzotikus furcsaság, melyben vicces piros ruhás kopaszok kántálnak, és a Dalai Láma nyilatkozik mosolyogva.
Vándorolnak a lelkek, és aranyszobrok az imádat tárgyai.
Távoli és különös...

Talán mégsem...