2014. június 17., kedd

Buddhista mantrák

A mantrák olyan szentnek tekintett hangokból állnak, amelyekről azt tartják, hogy természetfölötti erővel rendelkeznek. A ‘mantra’ szó szanszkrit eredetű, aminek valószínűsíthető jelentése ‘az, ami védelmezi (tra) az elmét (man)’.

A buddhizmusban a mantrák szerepét különbözőképpen értelmezik az egyes irányzatok, de alapvetően a megvilágosodás elérését szolgálják. Sok esetben a mantrákat a meditáció egy formájaként is használják.
A buddhizmus vadzsrajána irányzatában különösen sok mantrát kántálnak. Úgy tartják, hogy megtestesíti a mantra által megszólított istenség erejét és tulajdonságait. Imafüzéreket használnak arra, hogy számon tartsák az elkántált mantrákat. ( az imafüzérekről négy bejegyzést is írtunk, a legelső ITT olvasható,ezen belül a tibeti rózsafüzérről ITT írtunk)

Az istenségek segítségül hívásán és a természetfölötti erők jóindulatának megnyerésén kívül a mantrákat gyakran alkalmazzák a balszerencse elleni védelemre. A mantrákat nem csak egyedül, hanem többen is kántálhatják olyan magánszertartásokon, ahol a cél az, hogy megvédjék az egyént a betegségektől vagy más balszerencsétől. De nagy nyilvános szertartásokon is végezhetnek ilyet, hogy a közösség felől elhárítsák a veszedelmet. Ez utóbbi történik Kiotóban, Japánban, a Jizó Obon Fesztiválon, ahol gyerekek egy nagyobb szemű imafüzért adnak körbe, miközben fennhangon kántálva kérik Ksitigarbha bódhiszattva (Japánban: Jizó (Dzsizó) bódhiszattva) a gyerekek védelmezőjének támogatását és jóindulatát. (Ksitigarbha bódhiszattváról ITT írtunk részletesebben)

Az ilyen védelmező jellegű rítusok nagy szerepet játszanak a mahájána és ezoterikus buddhista irányzatokban, elsősorban Kelet-Ázsiában és Tibetben. Ezekben a régiókban, különösen Tibetben, a dháraníkat és mantrákat egyaránt használják a védelmező rítusokban. A dháraníkban lévő szavak értelemmel bírnak, sok esetben egy-egy tanítás kifejtésére vagy egy istenség iránti rajongás kifejezésére irányulnak, és úgy tartják, hogy spirituális erővel bír. A mantrák rövidebb, néhány szavas mondatok, gyakran csak egyszerű szavak, amelyeknek szintén erőteljes spirituális erőt tulajdonítanak. (A Nílakantha Dháraníról, a Nagy Könyörületesség Mantráról ITT írtunk, és bővebben kifejtettük a mantra és dháraní közötti különbséget)

Néhány ismertebb buddhista mantra

Avalókitésvara (Tibetben Csenrézi) bódhiszattva mantra:
Om Mani Padme Hum
A tibeti buddhizmusban ez a legismertebb mantra. Úgy tartják, hogy a mantra mondogatása, akár hangosan, akár magunkban mormolva, segítségül hívja Csenrézit, aki a mérhetetlen jóindulat és könyörületesség bódhiszattvája. A mantra leírt formájának is ugyanolyan hatást tulajdonítanak. Ezért sokszor útszéli kövekbe vésik, hogy mindenki láthassa vagy imamalmokra is ezt a mantrát rajzolják, festik. (Avalókitésvaráról, a könyörületesség bódhiszattvájáról ITT és ITT írtunk bővebben, az Om Mani Padme Hum mantráról ITT, az imamalmokról pedig ITT)

Sákjamuní mantra:
Om muni muni mahámuni sákjamuni szváhá
Sákjamuni (‘a Sákja-törzs bölcse’) a történelmi Buddha, Gautama Sziddhártha (páli nyelven: Gótama Sziddhattha) egyik neve. Minden bizonnyal ő volt a legelső megvilágosodott alak, akit vizualizáltak. A Szutta Nipátában van egy szép részlet, amelyben Pingija arról beszél, hogy ő sosem válik el Buddhától. Elmondja, hogy bármikor, amikor akarja, láthatja és hallhatja tanítóját, még akkor is, ha mérföldekre él Buddha tartózkodási helyétől.
Sákjamuní mantrában a ‘muni’ szó jelentése bölcs, a ‘mahá’ jelentése nagyszerű. Tehát a mantrát valahogy így lehet értelmezni: “Om, a bölcs, bölcs, a nagyszerű bölcs, a Sákják bölcse, üdvözlégy!”  Ez a mantra a következő formában is elég elterjedt:
Om muni muni mahámuni sákjamunije szváhá
Ebben a változatban Sákjamuni neve részeshatározó módban van, tehát így értelmezhető: “Om, a bölcs, a bölcs, a nagyszerű bölcs, a Sákják bölcsének, üdvözlégy!”
A mantra legutolsó szavát, a szanszkrit nyelvű ‘szváhá’-t Tibetben nem tudják kimondani, ezért ‘szoha’-ként ejtik.

Amitábha Buddha mantra:
Kétféle változata van: szanszkrit nyelven Om amitábha hríh, amelyet tibeti változatban így ejtenek ki: Om ami deva hrí
A tibeti változatban Amitábha nevének tibeti kiejtése, Amidéva szerepel.
Amitábha Buddha mantrája megvéd a veszélytől és akadályoktól, és legyőzi a sikerhez vezető gátló körülményeket. A mantra recitálása közben növeli a hívő együttérzését és szerető természetét.
Azt javasolják a hívőknek, hogy naponta 108 alkalommal recitálják el ezt a mantrát, hogy biztosítsák az újraszületésüket Amitábha Buddha nyugati paradicsomában, a Tiszta Földön. (az öt meditációs buddháról, köztük Amitábha Buddháról ITT írtunk)

Zöld Tárá mantra:
Om táre tuttáre ture szváhá
Tárá mantráját gyakran használják, hogy legyőzzék a testi, szellemi és érzelmi akadályokat és a kapcsolatokban kialakuló gátakat. Zöld Tárá célja, hogy minden élőlényt megsegítsen. Emellett őt tekintik “Minden Buddha Anyjának”.
E két fő funkciójából következik Zöld Tárá mantrájának jelentése. Ez röviden a következő: ‘Leborulok a Megszabadító előtt, Minden Győztes Anyja előtt’

Fehér Tárá mantra: 
szanszkrit változatban:
Om táre tuttáre ture mama ajuh punja dzsnyána pustime kuru szváhá
tibeti változatban:
Om Táre Tuttáre Ture Mama Ajur Pune Gjana Puntin Kuru Szoha
Fehér Tárá (szanszkrit nyelven: Szitatárá) a könyörületesség anyai jellegét képviseli. Hét szemmel ábrázolják (a két tenyerében, a talpain és a homlokán), hogy szimbolizálja az együttérző elme éberségét. Mantrájának első része az ‘om táre tuttáre ture’ megegyezik a Zöld Tárá mantrájával, ami azt jelenti, hogy ‘leborulok a Megszabadító előtt, Minden Győztes Anyja előtt’. A mantra második része, a ‘mama ajuh punja dzsnyána pustim kuru szváhá’ jelentése ‘nekem hosszú életet, érdemet, bölcsességet, növekedést adj most, üdvözlégy’
(Fehér Táráról és Zöld Táráról ITT írtunk részletesen, a kétféle Táráról ITT írtunk egy összefoglaló bejegyzést)

Gyógyító Buddha mantra:
Két formája létezik, egy rövidebb és egy hosszabb változata.
A rövid formája így hangzik:
Tajata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Radza Samudgate Szváhá
A jelentése: ‘A sok érző lény, akik most betegek, gyorsan szabaduljanak meg a betegségtől. És ne keletkezzen újra egyetlen lény betegsége sem’
Azt javasolják, hogy recitáljuk a Gyógyító Buddha mantrát minden nap. Segíteni fog problémáink megsemmisítésében, boldogtalanságunk és szenvedésünk megszüntetésében, és segít elnyerni a sikert, boldogságot, belső növekedést.
Úgy tartják, hogy Buddha azt mondta Ánandának, hogy már azok az állatok sem fognak többé alsóbb birodalmakban újraszületni, akik meghallják a Gyógyító Buddha mantrát.

Mandzsusrí mantra:
Om A Ra Pa Ca Na Dhíh
Az A, Ra, Pa, Ca, Na szótagoknak nincs fogalmi jelentése, de úgy tűnik, hogy szimbolikusan kapcsolatba hozhatók különböző spirituális tulajdonságokkal. A mantra utolsó szava a ‘dhíh’ jelentése: ‘gondolat, vallásos gondolat, meditáció, imádság, megértés, bölcsesség’.
Erről a mantráról úgy tartják, hogy fokozza a bölcsességet és javítja a képességeket a vitában, emlékezetben, írásban és egyéb irodalmi dolgokban. A ‘dhíh’ a mantra fontos szótagja és először nagyobb nyomatékkal kántálják, majd a későbbi ismétléseknél inkább halkítva. (Mandzsusrí bódhiszattváról ITT írtunk bejegyzést)

Vadzsrapáni mantra:
Om Vadzsrapáni Hum
Vadzsrapáni bódhiszattva, akit Buddha védelmezőjének is tartanak, a megvilágosodott elme energiáját képviseli, és mantrája szintén ezt a tulajdonságot szimbolizálja. Vadzsrapániról ITT írtunk egy bejegyzést.

A mantra a bódhiszattva nevét  - jelentése: ‘villám a kézben’ – foglalja keretbe a két misztikus szótaggal, az ‘om’-mal és a ‘hum’-mal. Ez a mantra segíthet nekünk a Vadzsrapáni által szimbolizált mérhetetlen energia növelésében.

(Arról, hogy hogyan használhatjuk a mantrát meditációra, ITT írtam bejegyzést)

forrás: Mantrák (angol nyelven)
          Buddhista mantrák (angol nyelven)
          Gyógyító Buddha mantra (angol nyelven)
          Zöld Tárá mantra (angol nyelven)
          Mandzsusrí mantra (angol nyelven)

Nincsenek megjegyzések: