2013. június 24., hétfő

A bön és a tibeti buddhizmus - Alexander Berzin előadásának nyers jegyzete

Az előadás végén feltett kérdések és válaszok


Kérdések és válaszok
 
Kérdés:  A bön és buddhizmus közötti különbség [kihangsúlyozásának] egyik érve, hogy a buddhizmus Buddhától ered, egy teljesen megvilágosodott lénytől, emellett jól dokumentált és van átadási vonala is, ellenben a bön nem olyantól származik, aki teljesen megvilágosodott.
 
Alex: Honnan tudjuk, hogy Buddha egy teljesen megvilágosodott lény volt? Nincsen erről semmilyen feljegyzés és nem készült róla hang-vagy képfelvétel sem. Honnan tudjuk egyáltalán, hogy a buddhista iratok valójában azt tartalmazzák, amit Buddha tanított? Róla és tanításairól szóló szövegek is csak körübelül 400 évvel Buddha halála után jelentek meg. Honnan tudjuk, hogy azok az emberek, akik közvetítették a tanításokat, pontosan emlékeztek? Ebben az átadási vonalban mindenkinek pontos memóriája volt és sosem tévedett, még akkor se, ha csak egyszer hallotta [Buddha tanításait]? Ez [a kijelentés] erős túlzás volna.
 
Nem gondolnám, hogy indokolt volna azt mondani, hogy Buddha megvilágosodott volt, de Shenrab Miwo nem. Hogyan is mondhatnánk, hogy ő nem volt az? Nem tanulmányoztam az életrajzát, így nem vagyok járatos a részletekben, de változtat-e ez valamit? Ez elvezet egy bonyolult fejtegetéshez arról, hogy vajon Buddha tanította-e a mahájána szútrákat? Mert ez ugyanaz a jellegű vita. Minden attól függ, hogy hogyan határozzuk meg a Buddhát? Ha úgy, mint a hínajána (théraváda - 'kis szekér') irányzat, mi is történelmi alaknak [gondoljuk], akkor nyilvánvalóan Buddha nem taníthatta a mahájána szútrákat, hacsak azt nem állítjuk, hogy titokban tanította és nem nyilvánosan adta át [másoknak]. A mahájána szútrák meghatározása szerint, valójában Buddha volt a mahájána szútrák tanítója - három testben, és zillion formában megtestesülve, mindenütt a térben és időben, és így tovább. Ilyen fajta Buddha könnyedén taníthatta a mahájána szútrákat. Éppen úgy, mint amikor az átadási vonal forrásáról beszélünk, azt gondolom, tisztában kell lennünk azzal, hogy Buddha melyik megjelenési formájára utalunk. Buddha Sákjamuniról vagy Shenrab Miworól, mint történelmi személyekről beszélünk, vagy arról a szempontról, ahogyan ők maguk leírnának egy megvilágosodott lényt?
 
Végül, a próba az, vajon a személy tanítása valóban használható-e a megvilágosodáshoz való eljutásban? Ez az, amiről megtudjuk egy tanítás érvényességét. Hacsak nincsen mindentudó elmét, nem vagyunk képesek észlelni azt, vajon bárki más megvalósította-e. Tehát honnan tudjuk, hogy bárki más megvalósította? Nem tudjuk. Lehet némi fogalmunk a tényből, hogy minden hagyomány létrehozott néhány fantasztikus lényt. Számomra ez elég. Én nem veszem szó szerint a dolgokat. Azt gondolom, hogy jobb, ha egy kicsit objektívebben tekintünk ezekre a dolgokra. Buddha egyik vagy másik jellegű meghatározása nagyon is hatással van a tanítás eredetének bemutatására.
 
Résztvevő: A bön három típusáról beszélnek: a régi bön, a szövegek elrejtése előtti bön; a Yungdrung bön, a hagyományosabb típusú bön a dzogcsennel, mádhjámikával, pradzsnyápáramitával és így tovább; az új típusú bön, Guru Rinpocse közös átadási vonalával. Az elmúlt század elején Sharcse, a nagy mester, ezáltal az új bön módszer által érte el a szivárvány testet.
 
Alex: Nem hallottam az új bönről. Teljesen bizonyos, hogy vannak, akik gond nélkül együtt gyakorolják a bönt és nyingmapát. És vannak olyan bön tudósok, akik a gelugpa vitaiskolákba járnak. Ahogy már említettem, az elrejtett szövegek felfedezői között többen voltak olyanok, aki mindkét hagyomány szövegeire rábukkant. A Szamje kolostorban fordítók együtt dolgoztak. Tehát némileg mindig is hatottak egymásra. Nem tudom, hogy mi volna a jellegzetes különbség a Yungdrung bön és az új bön között. A Yungdrung bönnek és a nyingmapának szintén közös az átadási vonala. Talán csak abból a szempontból [lehet különbség], hogy Guru Rinpocse benne van-e az átadási vonalban. Azt gondolom, a lecke, amit meg kell tanulnunk, hogy a bön a tibeti szellemi tanítások egyik átadási vonala, és nem valami rémísztő dolog, amiben "rossz fiúk" vagy ördögi vallásgyakorlók voltak.
 
Kérdés:  Ez a több, nyilvánosságra került ismeret a bönről jelenlegi fejlemény?
 
Alex:  Azt gondolom, igen. Általában egy valamilyen csoportra irányuló negatív kivetítés az arról a csoportról való teljes tudatlanságon alapul, mint amikor a muzulmánokból ördögöt csinálnak. Természetesen, a bönnel kapcsolatos nyilvános ismereteink jobbára újak. Nagyon nagy része van ebben Őszentségének, a Dalai Lámának, de nem ő az egyetlen. Az ötödik dalai láma idején vetettek véget a mongolok egy 150 éves polgárháborúnak, és ők tették meg az ötödik dalai lámát Tibet politikai vezetőjének. Ez nagyon sok okra vezethető vissza.
 
A negyedik dalai láma mongol volt. Az első pancsen láma, a negyedik és ötödik dalai láma oktatójaként, választotta ki az ötödik dalai lámát. Teljesen indokolt, hogy a mongolok támogatták az ő mongol származású negyedik dalai lámájuk reinkarnációját. Az ötödik dalai láma irányelve volt a Tibeten belüli különböző csoportok összebékítése, hogy véget vessen ennek a szörnyű polgárháborús időszaknak. Ő nem csupán összehozta az összes hagyományt és helyet biztosított számukra a Monlam fesztiválon, de a két fő nyingmapa átadási vonalat képviselő különböző nyingmapa kolostorokat kérte meg arra, hogy végezzenek szertartásokat a tibeti állam sikeréért. Bön kolostorokat is felkért, hogy végezzenek szertartásokat az állam sikere érdekében. A jelenlegi [tizennegyedik] dalai láma mondta, hogy megpróbálja folytatni a Nagy Ötödik irányelvét. Jelenleg a menekülthelyzet miatt mindegyik hagyomány egyformán nyilvánosan is terítékre került. Ezért van most információnk mindegyikről.
 
Kérdés: Egy nyugati is írt egy értekezést a bönről 1967-ben.
 
Alex:  Igen. A bön kolostorokat [David] Snellgrove tanulmányozta az ötvenes és hatvanas években.
 
Kérdés:  Az iráni kultúrában vannak-e dzogcsen elemek?
 
Alex:  Nem gondolnám. Még a bön teremtésmítosz is teljesen különbözik az ősi iráni zoroasztrizmus teremtés mítoszától. Amit mondtam, az az, hogy a buddhizmus egészen korán jelen volt az iráni kulturális területeken. Ha egy buddhista tanítást úgy határozunk meg, mint ami hozzásegít valakit a megvilágosodáshoz, egy megvilágosodott lény összes képességével, akkor az a tanítás buddhista, akár buddhistának nevezzük, akár nem. A bön nem feltétlenül iráni kulturális területről érkezett, bár Tibet nyugati területe iráni kulturális terület volt, és a bön követők azt mondják, hogy az ő hagyományuk onnan érkezett. Valószínű, hogy a Nyugat-Tibet és Khotán közötti kapcsolaton keresztül [jöhetett], ami éppen olyan jól dokumentált kulturális kapcsolat volt, mint a nyugat-tibeti és az iráni kulturális területek közötti. Legalábbis elképzelhető.
 
Kérdés:  Nem megalapozott-e az, hogy a bön idősebb, mint a buddhizmus?
 
Alex:  Honnan tudnánk, hogy idősebb? Elfogadjuk, hogy Shenrab Miwo harmincezer évvel ezelőtt élt a kőkorban vagy bronzkorban? Mennyire fontos ez? Én úgy értelmezem, hogy a bön befolyással volt a buddhizmusra Tibetben: azaz befolyásolták azt a módot, ahogy a tibeti buddhisták megjelenítik a buddhizmust. Ez világos. Ezzel nem vitatkoznék. De nem tudom, hogyan lehetne valaha is kiderítenünk objektíven, hogy ki jött először.
 
Kérdés:  A dzogcsen gyakorlata idősebb, mint a buddhizmus, nemdebár?
 
Zoroaszter (Zarathustra) ábrázolás
Alex:  Úgyszintén, itt sem látom, miképpen tudhatná ezt bárki is. Attól függ, hogyan határozzuk meg a dzogcsent. Ha úgy határozzuk meg, mint egy olyan tanítást, ami elvezet bennünket a megvilágosodáshoz, akkor a történelmi Buddha előtt érkezett-e? A buddhisták maguk mondanák, hogy a történelmi Buddha előtt is voltak Buddhák, akik a megvilágosodás eléréséhez szükséges módszereket tanították. Ha Shenrab Miwot egy korai Buddhának hívja valaki, az rendben is van. Miért ne? Mi volna a különbség? Ön a dzogcsenről, mint egy teljesen kifejlesztett rendszerről kérdez, ami megvilágosodáshoz vezet vagy pedig bizonyos módszerekről, amit a dzogcsenben is használtak, és ami egy korábbi gyakorlatból ered? A dzogcsen természetesen nincs benne a zoroasztrizmusban. Zoroaszter (Zarathustra) csak körülbelül ötven évvel a történelmi Buddha előtt élt, nem pedig harmincezer évvel azelőtt. Nincsen olyan dokumentált vallás, ami annyira messze visszanyúlna. Egy másik dolog pedig az, hogy ha egy hagyomány [művelőit] "rossz fiúknak" címkéznek, akkor az a hagyomány ezért a rossz nyilvánosságért egészen biztosan kárpótolni fogja magát azzal, hogy ők nagyon régiek. De szó szerint kell-e ezt vennünk? Én nem tenném ezt. De ha valaki viszont szó szerint szeretné venni, akkor tegye!
 
(a Kérdések és válaszok még folytatódnak a következő részben)
 
Forrás: A bön és a tibeti buddhizmus (angol nyelven)

Nincsenek megjegyzések: