2013. június 24., hétfő

Shravasti Dhammika: Dhamma vagy etnikai buddhizmus

Már lassan 43 éve vagyok buddhista. Úgy tartom, hogy a Buddha volt az emberi történelem legnagyobb gondolkodója. hiszem, hogy az erkölcsi és spirituális tökéletességhez a Dhammával került legközelebb az emberiség. Huszonöt éve a Dhammát tanítom és sosem fáradtam bele, mi több, még mindig felfedezek új aspektusokat, melyeket korábban nem vettem észre. Ennek folyományaként erős érdeklődés alakult ki bennem a buddhista társadalmak és kultúrák iránt, amiket volt szerencsém megtapasztalni az által, hogy majdnem minden olyan területet meglátogattam, ahol a buddhizmus az uralkodó vallás. Utazásaim során általában azt láttam, hogy a buddhisták nyitottak, tapintatosak, adakozóak és kedvesek.

De nem vagyok vak. Szamszárikus lényekként a buddhistáknak is vannak szennyeződéseik, miként a más hitek követőinek. Képesek ostobaságra és kapzsiságra, előítéletességre és nemtörődömségre, zaklatottságra és zaklatásra, énközpontúságra és rugalmatlanságra, hagyománytól kötődésre és babonásságra. Amennyire gyakorolják a vallásukat, annyira nem is gyakorolják azt - pont mint más hitek követői. Mindezek ellenére régóta él az az illúzió nyugaton, hogy a buddhisták, egyedüliként az emberek közt, teljes hűséggel gyakorolják a vallásukat, és mert a Buddha tapintatosságot, megértést és szeretetet tanított, a buddhisták hibátlanul követik ezeket a tanításokat.

Azonban úgy fest, akik ilyen illúziókba ringatták magukat, hamarosan felébrednek. Pár évvel ezelőtt kezdődött azzal a hírrel, hogy Srí Lanka-i szerzetesek rasszista politikában és etnikai alapú erőszakban vettek részt. A Dordzse Sugden és a Karmapa botrány nem igazán volt hatással a közvéleményre azok homályossága miatt, viszont feltehetőleg néhány nyugati tibeti buddhistát sokkoltak és csalódottá tettek. Majd a lázadások Tibetben adtak egy nem túl "Sangri Lás" képet az ország gondjairól. Most pedig az etnikai felkelések Burmában. Meg tudom érteni, hogy gondolkodó embereket felzaklatják ezek az események. Engem is. De van egy további vetülete is ezeknek a riportoknak, szemben azon hírekkel, amiket a buddhista világon kívülről mondanak. Ez pedig a következő. A kommentátorok és megfigyelők folyamatosan meglepődésüket fejezik ki azon felfedezésükről, hogy buddhistákat, szerzeteseket is beleértve, erőszakos tettekre lehet provokálni, hogy vannak soviniszta érzéseik, hogy képesek előítéletesek lenni és hogy ők is erőszakhoz tudnak folyamodni.

Egyrészt, ez a csalódás aggaszt. Miért? Mert az szokott történni, hogy mikor egy illúzió utat enged a valóságnak, akkor a reakciók gyakran erősen ellenirányúak. Mikor a megtévedt emberek végül felismerik a valódi helyzetet, nem magukat hibáztatják saját valótlan gondolkodásuk miatt, hanem azt, ami felől tévedésben voltak. Azt gyanítom, hogy a buddhistákat, és ennek hatására a buddhizmust, korábbi valószerűtlenül magas helyzetéből fokozatosan sokkal mélyebbre taszítják, mint ahol lenniük kellene.

Másrészt, nem vagyok teljesen elkeseredett, hogy kezd megjelenni egy valószerűbb nézet a buddhistákról és buddhista országokról. Miért? Mert régóta látom a veszélyét, nem beszélve az ostobaságát, a Dhamma "etnikai" megközelítésének. Mikor egy nyugati szerzetes nyugaton azt kéri, hogy szólítsák úgy, hogy ácsán, gelong, szajdav, rósi vagy szenszej, semmint azok angol megfelelőit, akkor nem csak buddhistaként azonosítja magát, hanem a buddhizmus konkrét etnikai megnyilvánulásával is. Mikor tibetiül, burmaiul vagy kínaiul énekelnek, ugyanez a hatás. Mikor egy adott kultúrához vagy országhoz kötöd magad, akkor az emberek fejében úgy jelensz meg, mint aki szintén annak a kultúrának vagy országnak a része. És mikor az az ország vagy kultúra rosszul fest, az emberek a buddhizmust ugyanolyan rossznak látják. A Dhamma egyetemes, meghalad minden kultúrát és etnikumot. A Dhamma gyakorlása semelyik etnikumnak nem kizárólagos tulajdona. Gyakoroljuk a Buddha tanítását, ne pedig thai buddhizmust, tibeti buddhizmust, burmai buddhizmust vagya Dhamma bármilyen más kultúra-specifikus kifejeződését! Gyakoroljuk a Dhammát úgy, hogy lehetőleg elkerüljük a kulturális csapdákat!

A fordítás eredetije: Dhamma or Ethnic Buddhism

Nincsenek megjegyzések: