2013. április 3., szerda

Nílakantha Dháraní - a Nagy Könyörületesség Mantra

A Nílakantha Dháraní - a Nagy Könyörületesség Mantra egy olyan mahájána buddhista dháraní, amely Avalókitésvara bódhiszattvához szól. Gyakran használják védelem-kérésre vagy megtisztulásra.

A dháraní egy rituális beszéd-fajta, hasonló a mantrához. A dháraní szó szanszkrit nyelvből ered, jelentése "tartani, fenntartani". A dháraní és a mantra közötti különbséget nehéz meghatározni. Van, aki szerint minden mantra dháraní, de nem minden dháraní szükségszerűen mantra. A mantrák általában rövidebbek. Viszont mindkettő tartalmaz számos olyan hangtöredéket, mint az Om (vagy Hum), amelyeknek a jelentése idővel elveszett vagy szimbolikussá vált (pl. az Om "minden kezdetét jelölő szótag").


Van, aki szerint a mantra és dháraní eredetileg egymással felcserélhető volt, de egy idő után a dháraní az értelemmel bíró, érthető kifejezéseket tartalmazó szövegek neve lett, míg a mantrák olyan szótagokból álló szövegek, amelyeknél nem lényeges a megértésük. Van, aki úgy tudja, hogy a mantra szót a hinduk már a Védák idejében is használták, viszont a dháraní nem volt ismert a buddhizmus kialakulása előtt. (Eredetileg a "kéknyakú" kifejezést a hinduizmusban Sivára használták, azért, mert egy alkalommal a vizekben feltört mérget a torkában tartotta, hogy megmentse az emberiséget a méreg pusztításától. És ez a méreg festette kékre Siva nyakát. Hogy ebből a hindu mítoszból került-e át a buddhizmusba a "kéknyakú" kifejezés vagy sem, és ha igen, akkor miért és hogyan, arról sajnos, nem igazán tudunk semmit sem.)


Ani Csöjing Drolma énekeli a dháraní rövid formáját*, ennek neve 'Tizenegyarcú Avalókitésvara dháraní':


Avalokiteśvaraikadaśamukha dhāraṇī - Tizenegyarcú Avalókitésvara dháraní

Namo ratna-trayāya
Hódolat a Három Ékkőnek

namaḥ ārya-jñāna-sāgara-vairocana-vyūha-rājāya
Hódolat Szágarának (a nemes bölcsesség óceánjának), Vairócsanának (a mindent megvilágítónak), Vjúharádzsának (a seregek királyának),

tathāgatāya arhate samyak-sambuddhaya
a Tathágatának, az arhatnak, a tökéletesen megvilágosodottnak!

namaḥ sarva-tathāgatebyah arhatebyaḥ samyak-saṃbuddhebyaḥ
Hódolat minden Tathágatának, arhatnak, tökéletesen megvilágosodottnak!

namaḥ ārya-avalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya
Hódolat a nemes Avalókitésvarának, a bódhiszattvának, a mahászattvának, akinek együttérzése hatalmas!

tad-yathā: oṃ dhara dhara dhiri dhiri dhuru dhuru
Így: Om, megtartó, megingathatatlan, terhet hordozó! 

iti vatte cale cale pracale pracale
… rázkódik és rezeg(?)

kusume kusume vare ili mili citi-jvalam-āpanāye, svāhā!
a tűzben, a legcsodálatosabb tűzben, ili mili, [mert] izzó felismerésre jutott, üdv!**


Ez a teljes változat:

Nīlakaṇṭha DhāranīA Kéknyakú dháraní

Namo ratna-trayāya
A Három Ékkő hódolata

I. Bevezető üdvözlés

Nama āryāvalokite-śvarāya bodhisattvāya mahā-sattvāya mahā-kārunikāya
Hódolat a nemes Úrnak, aki letekint (Avalókitésvarának), a megvilágosodott érző lénynek, a nagyszerű lénynek, a könyörületesnek!

II. Avalókitésvara neve

Om sarva-bhaya-śodhanāya tasya namaskrtvā imu Ārya-valokite-śvarā tava namo Nīlakantha
Om! Hódolván a minden félelmet eloszlatónak, a nemes Avalókitésvarának, hódolat a Kéknyakúnak!

III. Slóka a hridaja-dháraní üdvösségének kinyilatkoztatásáról

Hrdayam vartayisyāmi sarvārtha-sādhanam śubham ajeyam sarva-bhūtānām bhava-mārga-viśodhakam
Kinyilatkoztatom a szív-dháranít, ami minden célhoz elsegít, minden lény számára tiszta és felülmúlhatatlan, és amelyik megtisztítja a létezés ösvényét.

IV. Dháraní

Tadyathā: Om Ālokādhipati lokātikrānta
Ilyen módon: Om! Ragyogás Ura, a Világot Felülmúló!
Ehi mahā-bodhisattva sarpa-sarpa smara smara hrdayam
Jöjj, nagy bódhiszattva, ereszkedj alá, ereszkedj alá! Kérlek, emlékezz a szív-dháranímra!
Kuru-kuru karma dhuru-dhuru vijayate mahā-vijayate
Tedd, tedd a dolgod! Tarts szorosan, tarts szorosan, Győztes, ó nagy Győztes!
Dhara-dhara dhārinī-rāja cala-cala mama vimalā-mūrtte
Tartsd meg, tartsd meg, Dháraní Királya! Indulj, indulj az én makulátlanul tiszta képmásom felé!
Ehi ehi chinda chinda aras pracali vaśa-vaśam pranāśaya
Jöjj, jöjj, fogadalom, fogadalom admantin királya, pusztíts el, pusztíts el minden mérget!
Hulu-hulu smara hulu-hulu sara-sara siri-siri suru-suru
Gyorsan, gyorsan, kérlek, ne feledd, gyorsan, gyorsan! Ereszkedj alá, ereszkedj alá, ereszkedj alá! 
Bodhiya-bodhiya bodhaya-bodhaya maitriya Nīlakantha [dehi me] darsanam
Megvilágosodottként, megvilágosodottként, nyisd fel az én szemem, nyisd fel az én szemem. Könyörületes Kéknyakú, jelenj meg [nekem]!
Praharāyamānāya svāhā siddhāya svāhā mahā-siddhāya svāhā siddhayogīśvarāya svāhā
Üdv Neked, aki bennünket szemmel tartasz! Üdv az Eredményesnek! Üdv a Nagyszerű Eredményesnek! Üdv a jógik Eredményes Urának!
Nīlakanthāya svāhā varāha-mukhāya svāhā narasimha-mukhāya svāha
Üdv a Kéknyakúnak! Üdv a Vadkan arcúnak! Üdv az Ember-oroszlán arcúnak!
Gadā-hastāya svāhā cakra-hastāya svāhā padma-hastāya svāhā
Üdv annak, aki kezében jogart tart! Üdv annak, aki a kezében diszkoszt hordoz! Üdv annak, akinek a kezében lótusz pompázik!
Nīlakantha-pāndarāya svāhā Mahātali Śankaraya svāhā
Üdv a Kéknyakúnak, a (szent hamuval) bekentnek! Üdv a rendkívül szerencsehozónak!

V. Végső üdvözlés

Namo ratna-trayāya Nama āryāvalokite-śvarāya bodhisattvāya svāhā
Hódolat a Három Ékkőnek, hódolat a nemes Avalókitésvarának (az Úrnak, aki letekint), üdv a megvilágosodott lénynek!

* A vélemények megoszlanak a tekintetben, hogy ez ugyanannak a dháranínak egy rövidebb és egy hosszabb változata vagy két, egymástól független szöveg.

** A fordítás az én (Roni) próbálkozásom, részben az angol fordítás, részben a szanszkrit szótár segítségével. Bármi javítási ötletet szívesen veszek (itt alább, kommentben).

A posztot Ildi írta, ő fordította a Kéknyakú szövegét is, én (Roni) csak szerkesztettem.

Forrás: Nīlakantha dhāranī (angol Wikipedia)
             Avalokitesvara mantra (Wildmind, comment of Bodhipaksa)

További Avalókitésvara/Kuan-jin dháraník: The Great Compassion Mantra

Nincsenek megjegyzések: