2013. április 17., szerda

Három Ékkő: Buddha, Dharma, Szangha

A Három Ékkő, amit még Három Kincsnek, Három Menedéknek is szoktak nevezni, (szanszkrit nyelven: triratna, páliul: tiratana), olyan három dolgot jelent, amit a buddhisták menedékként fogadnak el, és amire vezérelvként tekintenek. Ezt a folyamatot menedékvételnek hívják.
A Három Ékkő e három dolgot jelenti:

Buddha -  a Megvilágosodott vagy Felébredett - Értelmezéstől függően jelentheti a történelmi Buddhát (Gautama Sziddhártha vagy páli alakban:Gótama Sziddhattha) vagy pedig a buddha - természetet, az ideális vagy legmagasabb lelki lehetőséget, ami minden lényben már eleve benne van 
Három Ékkő-szimbólum a Száncsí sztúpán 


Dharma - A Tanítás - Buddha tanítása, a Megvilágosodáshoz vezető út

Szangha - A Közösség  - Azoknak a közössége, akik elérték a megvilágosodást, és akik segíthetik a gyakorló buddhistákat ugyanebben. Úgy általában, ezt a szót használják még a gyakorló buddhisták közösségére is, vagy buddhista szerzetesek és apácák közösségére

A Három Ékkőben való menedékvétel központi szerepet játszik a világi buddhisták és a kolostorba való felszentelés ceremóniájában, ami - az iratok szerint - magától a történelmi Buddhától ered. A Három Ékkőben való menedékvétel általában azt jelenti, hogy valaki hivatalosan is buddhistává válik.


A Három Ékkő méltatása gyakran megjelenik a szuttákban, szútrákban. Ez egy részlet a MN 7 A szövethasonlat-ból:

Így megingathatatlan bizalmat nyer a Buddhában, ekképpen: „Ő csakugyan a Magasztos: kiváló, teljesen megvilágosodott, tisztánlátással és nemes cselekedetekkel rendelkező, fenséges, a világok ismerője, páratlan vezetője az arra érdemeseknek, istenek és emberek tanítója, megvilágosodott és szent.”

Továbbá megingathatatlan bizalmat nyer a Dhammában, ekképpen: „Amit tökéletesen kinyilvánított a Magasztos, az a Dhamma, itt és most megvalósítható, azonnali eredményre vezet, „jöjj és lásd”, elérhető és megismerhető minden bölcs számára.”

Továbbá megingathatatlan bizonyosságot nyer a Szanghában, ekképpen: „A Magasztos tanítványainak Szanghája elindult a helyes úton, az egyenes úton, az igaz úton, a célravezető úton; így mondják: a négy pár ember, az egyének nyolcféle típusa, a Magasztos tanítványainak ez a Szanghája érdemes az adományokra, érdemes a vendéglátásra, érdemes a felajánlásokra, érdemes a tiszteletteljes köszöntésre; az érdemek felülmúlhatatlan mezeje a világban."

Az idézőjelek közötti részeket mindennap kántálják a théraváda kolostorokban:Iti pi szó Bhagavá araham szammá-szambuddhó
viddzsá-csarana-szampannó szugató lókavidú
anuttaró purisza-dhamma-szárathi
szatthá déva-manusszánam Buddhó Bhagavá ’ti.

Szvákkhátó Bhagavatá Dhammó
szanditthikó akálikó éhipasszikó
ópanajikó paccsattam véditabbó vinnyúhí ’ti.

Szupatipannó Bhagavató szávaka-szanghó
udzsu-patipannó Bhagavató szávaka-szanghó
nyája-patipannó Bhagavató szávaka-szanghó
számícsi-patipannó Bhagavató szávaka-szanghó
jad idam csattári purisza-jugáni attha purisza-puggalá
észa Bhagavató szávaka-szanghó
áhunejjó páhunejjó dakkhinejjó anydzsali-karaníjó
anuttaram punnya-kkhettam lókasszá ’ti.


Forrás: Három Ékkő wikipédiás cikk angol nyelven

Nincsenek megjegyzések: