2012. július 21., szombat

Avalókitésvara-mantra (Om Mani Padme Hum)

Avalókitésvara egy bódhiszattva*, aki a könyörületességet képviseli, éppúgy, mint a mantjára. Avalókitésvara nevének jelentése: "Az Úr, aki lenéz (könyörülettel)". Többféle alakja van, négykarú és ezerkarú formája is - a sok karja szimbolizálja a könyörületességet. (Tibetben Csenrézi a neve) Avalakókítésvaráról ITT és ITT írtunk bővebben.Avalókitésvarának.)

A mantrája: Om Mani Padme Hum (Oṃ maṇi padme hūṃ), talán a legismertebb buddhista mantra. Nagyon sok mantra kezdődik az "om" szóval. Nincs meghatározott jelentése, és az eredete is az idők homályába vész. Az "om" egy ősi hang, a világmindenség hangja, amiből minden más hang keletkezett. A "mani" szó ékszert jelent, a "padme" szó pedig lótuszt. A "hum" szónak, éppúgy, mint az "om"-nak, nincs fogalmi jelentése. Összességében a mantra a bölcsesség (lótusz) és a könyörületesség (ékszer) szimbólumaira utal.

Imakövek Om Mani Padme Hum felirattal Ladakhban
Mint ahogyan a lótusz is megél sáros, zavaros vízben, anélkül, hogy bepiszkolódna, a bölcsesség is létezhet egy nem tiszta világban, anélkül, hogy beszennyeződne. És mint a Dalai Láma mondja, ahogy egy ékszer képes enyhíteni a szegénységen, úgy a könyörületes elme is megszünteti a boldogtalanságot, ami itt ezen a földön van, és helyettesíti az elégedettség gazdagságával.

A mantra első ismert leírása a Kárandavjúha Szútrában tűnik fel. Ez a kínai buddhista kánon része, és i.u. 11. században adták ki. Ugyanez a szútra megtalálható a tibeti buddhista kánonban is. A Kárandavjúha Szútrában Buddha azt állítja, hogy "Ez a leghasznosabb mantra. Még én is alkalmaztam ezt a törekvést a millió Buddha felé, és később kaptam ezt a tanítást Amitábha Buddhától." Ennek ellenére vannak olyan buddhista tudósok, akik azt állítják, hogy ez a mantra, ahogyan most használják a tibeti buddhizmusban, egy 12. században kiadott szádhana-gyűjteményben található meg.

A mantra jelentése többféle lehet, a gyakorlótól függően. Leggyakrabban így fordítják: "Üdvözlet az ékszernek a lótuszban". Azonban Donald Lopez szerint nem helyhatározó, hanem valószínűbb, hogy megszólító a manipadme szó. Azaz inkább ezt jelenti: "Ó, Te, aki Ékszer Lótusz". Ezzel magát Avalókitésvarát megidézve, az ő segítségét kérve. Mások szerint a mantrát hat szótagra bontva értelmezhetjük, om, ma, ni, pad, me, hum, amely hat szótag a hat birodalomból való megtisztulásra utal. (az istenek, a félistenek/aszúrák, az emberek, az állatok, az éhes szörnyek/préták és a pokol birodalmai)

Akárhogyan is fordítják vagy értelmezik, ahogy fentebb írtuk, ez a legismertebb buddhista mantra. Tibetben és a tibeti buddhizmusban nagyon elterjedt a kántálása. Nem csupán kántálják, hanem kövekbe vésik, zászlókra nyomtatják, ima-kerekekre préselik. A mantrát hat szótagban írják le: Om Ma Ni Pad Me Hum

Mivel a tibetiek a szanszkrit hangokat nehezen kiejthetőnek találják - éppúgy, mint a nyugatiak, csak ők más miatt - , így a tibetiek a "Padme" szót "pe-me"-nek ejtik.

* A bódhiszattva egy jövőbeni Buddha, és ezért egy tökéletesség felé vezető úton járó lény.A hínajána buddhizmusban csak Gautama (Gótama) ilyen 'megszabadulásra törekvő lény'. Ezt a megnevezést (bódhiszatta) használja Gautama önmagára, amikor a korábbi életeiről és utolsó születésének a megszabadulása előtti időszakáról beszél.A mahájána buddhizmusban, ezzel szemben, mindenki ilyen 'megszabadulásra törekvő lény', aki letette a bódhiszattva-fogadalmakat, aki a buddhista gyakorlás útjára lépett. Mivel így mindenki 'bódhiszattva' lett, a fogalom kiüresedett, felmerült az igény, hogy a bódhiszattvaság különböző szintjeit megkülönböztessék, aszerint, hogy ki milyen 'közel' van a megszabaduláshoz. Ennek egyik legelterjedtebb formája a 10 bódhiszattva-szint (bhúmi) leírása.

Forrás: Avalókitésvara mantra (angol nyelven)
           Om mani padme hum mantra (angol nyelven)

7 megjegyzés:

Unknown írta...

"A bölcsességem az ékszerem"
arra utal hogy a bölcsnek nincs szüksége mások javaira, megél a maga bölcsességéből. Továbbá átvitt értelemben óva int a bukott tanítványok és a csalók pénzsóvárságától, akik álbölcsességet árulnak pénzért.

Unknown írta...

.... az Om jelentése vajon mi....
értelmetlen szavakat nem mondunk....
ha magyarul mond-om, vagy csinál-om vagy gondol-om vagy dolgoz-om ....akkor miért használom....
járjunk utána.....

Ildi írta...

Az "om" szó egy szent hangsor, ami már az Upanisádokban is szerepel (sőt, feltehetőleg már előbbről is ismerték). A világmindenség teremtő hangsora.

Mondhatjuk "om" nélkül, akár magyarul is ezt a mantrát, viszont az "om" hangsornak van egy erőteljes rezgést keltő hatása, ami a testnek nagyon jót tesz.

Zsu írta...

Szia. Összezavarodtam. Még csak ismerkedem a buddhizmussal. Ha az Om Ma Ni Pe Me Hung az Avalokitesvara mantra akkor a hosszabb: NaMo Ratna Trayaya Namo arya jvana sagara ...-kezdetű az melyik? Köszönöm előre is.

Ildi írta...

Szia!
A "Namo ratna-trayáya...." kezdetű szöveg a Nílakantha-Dháraní, azaz a Nagy Könyörületesség mantra. Ez 'hivatalosan' nem mantrának, hanem dháraní-nak számít. Nagyon nehéz elmagyarázni, hogy mi a kettő között a különbség.
Itt írtam erről a dháraní-ról egy teljes bejegyzést:

http://www.buddhapest.hu/2013/04/niakantha-dharani-nagy-konyoruletesseg.html

Zsu írta...

Köszönöm!

Pránabajnok írta...

Az OM Istent (Krisnát)képviseli!