2014. március 17., hétfő

A buddhizmus jelentősebb női alakjai az ókortól napjainkig 2. rész

Caroline Augusta Foley Rhys Davids (1857-1942) Angliában született, keresztény családban. Londonban tanult filozófiát és pszichológiát, emellett szanszkrit nyelvet. Később megtanulta a páli nyelvet is. Miután feleségül ment Thomas Rhys Davids-hez, az ő bátorítására kezdett el páli nyelvről théraváda/hínajána buddhista szövegeket fordítani. Elsőként a páli kánon harmadik ‘kosarának’ az Abhidhamma-pitakának (‘tantételek kosara’) egyik részét fordította le. Utána, szintén a páli kánonból a Therígáthák, a buddhista apácák versei következtek. Később a Szutta-pitaka (‘beszédek kosara’) jókora része is sorra került. Caroline és férjének szerepe a páli nyelvű buddhista szövegek angolra fordításában rendkívül jelentős, mert így ezek a tanítások más nyugati nemzetiségűek számára is elérhetővé és megérthetővé váltak. Emellett másokat is inspirált páli nyelvű szövegek fordítására, ami így utat nyitott a buddhizmus théraváda/hínajána irányzatának szélesebb körű és mélyebb nyugati megismeréséhez.
Dipa Ma (1911-1989) A régi Indiának a mai Bangladeshez tartozó részében született, és felnőve Burmába költözött. Ott tökéletesen megtanulta a vipasszaná meditációs technikát, majd visszaköltözött Indiába. Szerény otthonában tanította, eleinte a környékbelieknek ezt a fajta meditációt. Egyre híresebbé vált, nyugatiak is felfedezték őt. Így később, többek között Joseph Goldstein, Jack Kornfield, Sharon Salzberg is tanítványai voltak, akik az első nyugati születésű buddhista tanítók lettek Amerikában.Ajja Khema (1923-1997) Németországban  született, zsidó családban. Azon nyugati születésű nők egyike volt, akik elsőként részesültek buddhista apácaként (bhikkuníként) teljes felszentelésben, ezzel felélesztve a théraváda buddhista apácák rendjét. (a buddhizmus théraváda – hínajána irányzatában valamikor i. u. 11-13. században megszűnt az apácák átadási vonala. Ezzel ellentétben, a mahájána irányzat több országában is fennmaradt az apácák rendje, ami ahhoz vezetett, hogy már több théraváda tudós is támogatja a théraváda irányzatú apácák rendjének felélesztését. a ford. megjegyzése)
Ajja Khema élt Németországban, Kínában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Dél-Amerikában és Srí Lankában. Számos népszerű könyvet írt a buddhizmusról és több kolostor megnyitásában közreműködött Ausztráliában, Srí Lankában és Európában.
Ruth Denison (1922-ben született) Az 1960-as évek elején  Burmában tanult attól a Sayagyi U Ba Khin meditációs mestertől, aki S. N. Goenka tanára is volt. Ruth 1973 óta foglalkozik a vipasszaná meditáció tanításával és a Dhamma átadásával. Kaliforniában, a Mojave-sivatagban megnyitotta a Dhamma Dena Vipasszaná Buddhista központot, majd az akkori Nyugat-Németországban megalapította a Buddhizmusért Központot. Tanítványainál a vipasszaná meditáció szokatlan, újszerű módját alkalmazza: mozgást, zenét, táncot használ egy olyan testközpontúság kialakításához, amely elősegíti a Dhamma mélyebb megértését. Emellett ő volt az első, aki kifejezetten csak nőknek szánt buddhista elvonulást szervezett.
Bhikkuní Dhammananda 1945-ben született Chatsumarn Kabilsingh néven Thaiföldön. Teljes apáca (bhikkuní) felszentelést kapott Srí Lankán. Ő lett az első thai nő, akit théraváda átadási vonal szerint szenteltek fel. A buddhista filozófia professzora, több, mint harminc éven át tanított a bangkoki Thammasat Egyetemen. Jelenleg Thaiföld egyetlen olyan templomának apátja, ahol teljesen felszentelt apácák vannak, és amelyet még az ő édesanyja alapított.
Ang Szán Szu Csí 1945-ben született Burmában, és élete legnagyobb részében a burmai demokráciáért folytatott küzdelmet. 1969-ben az oxfordi egyetemen szerzett diplomát, filozófiában és gazdaságtudományban. Burmába visszatérve, 1988-ban politikai pártot alapított a demokrácia visszaállításáért, ugyanakkor elutasította a burmai katonai kormány által elkövetett erőszakot. 1990-ben pártja megnyerte a választásokat, de a katonai kormány érvénytelenítette a szavazást és házi őrizetbe helyezte, egészen 2010-ig. Az erőszakmentesség fő támogatója és 1991-ben megkapta a Béke Nobel-díjat. Később az Egyesült Államoktól és Kanadától is több kitüntetést kapott. 2012-ben filmet forgattak életéről.

Tiszteletreméltó Karuna Dharma 1940-ben született az Egyesült Államokban és közel egy hónapja, 2014. február 22-én halt meg. 1969-ben segített a vietnámi dr. Thich Thien-Annak létrehozni a Nemzetközi Buddhista Meditációs Központot Los Angelesben. 1976-ban vietnámi zen hagyomány szerint kapott teljes apáca felszentelést. Ezután doktori fokozatot is megszerzett buddhista tanulmányokban. 1980-ban, Thich Thien-An halála után ő lett a Nemzetközi Buddhista Meditációs Központ apátja 2012-ig. Alapító elnöke a Sakjadhita nevű, buddhista nők nemzetközi társaságának. Három felszentelésen is elnökölt, ahol mindhárom hagyományban, théraváda, mahájána és vadzsrajána, szenteltek fel szerzeteseket és apácákat, mindenféle szinten.
Janice Dean Willis 1948-ban Alabamában (Egyesült Államok) született, és egyike a tibeti buddhizmus nyugati születésű tudós-gyakorlóinak. A Columbia Egyetemen szerzett tudományos doktori fokozatot indiai és buddhista tanulmányokból. Nagy szerepe volt abban, hogy az 1970-es években a nyugati emberek számára elérhetővé váltak a tibeti buddhista tanítások, melyekről több könyvet is írt. Dr. Willis jelenleg a Wesley Egyetem vallásprofesszoraként tanít.


Bhikkhuní Kusuma 1928-ban született. Ő az első nő Srí Lankán, aki apáca (bhikkuní) köntöst vett magára, közel ezer évvel azután, hogy ezen a szigeten eltűnt a théraváda apáca rend. Teljesen felszentelt apácaként úttörő szerepet vállal a théraváda női buddhista rend Srí Lanka-i felélesztésében. Tudományos doktori címet szerzett a Srí Lanka-i Buddhista és Páli Egyetemen. Doktori disszertációja a Bhikkuni Vinajáról (Apácák Fegyelmi Szabályzatáról) a buddhista apácák kézikönyvének számít Srí Lankán. Azokból az adományokból alapította meg az Ajja Khema Nemzetközi Buddhista Meditációs Központot, amiket a buddhista meditációról és a Dhammáról szerte a világon tartott előadásain kapott.
 Srávaszti elvonulási központ

Mahá Upásziká Bongkot 1954-ben született Thaiföldön. Ő nem apácaként vált ismertté a buddhista világban, hanem világi adományozóként. Szépségiskolát működtetett Thaiföldön, amit aztán feladott, és upásziká lett. (a buddhista elkötelezettségű Gyülekezet vagy Szangha négy csoportból tevődik össze: a férfi szerzetesek – bhikku; női szerzetesnők/apácák – bhikkuní; világi férfiak – upászaka; világi nők – upásziká csoportjaiból. a ford. megjegyzése)
Mahá Upásziká Bongkot egy hatalmas elvonulási és tanulási központot hozott létre először Thaiföldön, majd Indiában, Srávasztíban. (a páli kánonban lejegyzett Buddha tanbeszédeinek nagy része ebben a már az ókorban is létező városban, Szávatthiban hangzott el. A Szávatthi közelében található Dzsétavana-ligetet Anáthapindika nevű kereskedő vásárolta meg és ajánlotta fel a történelmi Buddhának és szerzeteseinek. Anáthapindikáról ITT írtunk részletesen. a ford. megjegyzése)
A Srávasztíban létrehozott hatalmas központban 5 ezer ember tanulhat, 11 közepes méretű meditációs csarnokban és körülbelül 1000 magányos meditációra alkalmas kunyhóban. Ezeken a helyeken többféle vallású, foglalkozású ember találkozhat, római katolikus apácák és hindu papok is részt vesznek az előadásokon. Nem csupán felnőtteket céloz meg, hanem gyerekeket és problémás fiatalokat is felkarol programjaival. Mahá Upásziká Bongkot misszióját világszerte elismerik, és a legmagasabb szintű kitüntetéseket kapta az Egyesült Államoktól, Kanadától, Spanyolországtól, Bangladestől, Nigériától és több más országtól is.

Dr. Gótami (Dr. Prem Suskawat) Amerikában született, thai leszármazottként. A Harvard Orvosi Iskolában, Cambridge-ben, Massachusetts államban tanult pszichiátriát. Indiában szentelték fel théraváda irányzatú apácának (bhikkunínak). Azon fáradozik, hogy a buddhista tanításokat és meditációs módszereket a nyugati pszichoterápiával egyesítse bizonyos pszichiátriai betegségek kezelésében. Massachusetts államban dolgozik, délkelet-ázsiai országokból érkező bevándorlókat segít, széleskörű pszichiátriai tanácsadást nyújtva számukra a legkülönfélébb ügyekben: drog rehabilitáció, családon belüli problémák, szerencsejáték függőség, nemi erőszak, gyerekbántalmazás.
Ugyanott, Massachusettsben buddhista templomot is alapított.

Forrás: Ki kicsoda a buddhizmusban? (angol nyelven)
              Tiszteletreméltó Karuna Dharma (angol nyelven)
              Jan Willis (angol nyelven)
             Ang Szán Szu Csí 
             Tiszteletreméltó Bhikkuní Kusuma (angol nyelven)
             Daily News Srí Lanka-i újság (angol nyelven)
             Caroline Augusta Foley Rhys Davids (angol nyelven)

Nincsenek megjegyzések: