2012. szeptember 15., szombat

A buddha-családok jellemvonásai és a buddha-természet tényezői

A buddha-családok a buddha-természet különböző tényezőit képviselik. Ezeket buddha-család jellemvonásoknak nevezzük. Minden ember mentális/szellemi folyamatának veleszületett tényezői, ami mindannyiunk számára lehetővé teszi a buddhává válást.

-- A buddhává válás alapszintjén ezek a mentális folyamatok tisztítatlanok, ami azt jelenti, hogy a (gondolat)folyam keveredik a tudatra nem ébredéssel (tudatlansággal) és zavaró érzelmekkel, magatartással. Még pontosabban meghatározva, ezek a mentális folyamatok keverednek az érzelmi és megismerési/érzékelési homályossággal.

-- Az ösvény szintjén ezek a mentális folyamatok részben tisztítottak, részben tisztítatlanok. Ez megfelel a "kimagaslóan tisztán látó gyakorló" vagy "kimagaslóan tisztán látó lény" szintjének, amikor néhány homályosság már végérvényesen megszűnt.

-- Az eredmény szintjén a mentális folyamatok teljesen megtisztítottak, így akadálytalanul működnek egy buddha megvilágosodott látásmódjának megfelelően.

A tantra negyedik osztályában, az Anuttara Jóga tantrában az öt buddha-család a következő:

1. A Tathágata család (jelképe egy kerék) a fő Buddha-alakkal, Vairócsanával
2. Az ékszer család, a fő Buddha-alakkal, Ratnaszambhávával
3. A lótusz család, a fő Buddha-alakokkal, Amitábhával és Avalókitésvarával.
4 .A karma-család (jelképe egy kard) a fő Buddha-alakokkal, Amóghasziddhivel és Tárával.
5. A vadzsra-család, a fő Buddha-alakkal, Aksobhjával

Általánosabban véve:

1. Vairócsana képviseli a testet
2. Ratnaszambhava a jó minőségeket
3. Amitábha a beszédet
4. Amóghasziddhi a tetteket
5. Aksobhja az elmét

A Guhjaszamádzsa Tantra* szerint, a Guhjaszamádzsa mandalában ezekkel a színekkel és irányokkal jelölik a meditációs buddhákat, amik ezenkívül még képviselik tapasztalásunk öt halmazának egyikét:

1. Vairócsana (fehér, kelet) képviseli a jelenségek fizikai formájának halmazát (test)
2. Ratnaszambhava (sárga, dél) képviseli az érzékelés/érzés halmazát
3. Amitábha (piros, nyugat) képviseli a megkülönböztetés/észlelés halmazát
4. Amóghasziddhi (zöld, észak) képviseli a késztetések halmazát
5. Aksobhja (kék, középső rész) képviseli a tudatosság halmazát.

A jelenségek fizikai formáját (test) illetően az öt buddha-család az öt elemmel áll kapcsolatban:

1. Vairócsana család képviseli a földet
2. Ratnaszambhava család a vizet
3. Amitábha család tüzet
4. Amóghasziddhi család a szelet
5. Aksobhja család az űrt

A tudatosság (elme) halmazát illetően:

1. A Vairócsana család képviseli a szem-tudatosságot
2. A Ratnaszambhava család a fül-tudatosságot
3. Az Amitábha család az orr-tudatosságot
4. Amóghasziddhi család a nyelv-tudatosságot
5. Aksobhja család a test- tudatosságot

Az öt buddha-család jellemvonása az ötféle nagyfokú éberség szempontjából:

A jó minőségeket illetően létezik egy másik megközelítése a tudatosság halmazának (a Gelug hagyomány szerint: más befolyásoló változók halmazának) - utalván az öt nagyfokú éberség öt típusára (ye-shes*, öt buddha-bölcsesség):

1. Vairócsana képviseli a valóság területének  nagyfokú éberségét. (szanszkrit nyelven: dharmadátu - a Gelug hagyomány szerint: tükörszerű nagyfokú éberség)
2. Ratnaszambhava az egyenlőség/egyformaság nagyfokú éberségét
3. Amitábha az egyedi jelleg/különbözőség  nagyfokú éberségét
4. Amóghasziddhi a beteljesített nagyfokú éberséget
5. Aksobhja a tükörszerű nagyfokú éberséget (Gelug hagyomány szerint: a valóság területének nagyfokú éberségét)

Ez a tizenkilenc gyakorlat létezik arra, hogy elköteleződést (dam-tshig, szanszkrit nyelven, magyaros átírásban: szamaja) alakítsunk ki az öt buddha-család jellemvonásaival, leginkább a nagyfokú éberség öt fajtájával:

1. Hat gyakorlat a valóságra való éberségre (Vairócsana) (A gelug hagyományban tükörszerű éberségre)
-- Biztonságos irány (menedék) a három Kincsben: Buddhában, Dharmában és Szanghában. (A nyingma hagyomány a bódhicsitta szintek felé való elköteleződés és e szintekre való törekvés kifejlesztésével helyettesíti ezt)
-- Az etikai önfegyelem három fajtája: tartózkodás a romboló magatartástól, elköteleződés építő cselekedet felé, mint pl. meditáció, és az érző lények segítése.

2. Négy gyakorlat az egyenlőségre éberség (Ratnaszambhava) felé elköteleződésre:
-- A négy fajta nagylelkűség: belső anyagi tárgyak (a testünk) átadása, külső anyagi tárgyak átadása, Dharma átadása, a félelemtől való megszabadulás átadása (A gelug hagyomány az első kettőt egybeköti és még hozzáteszi a szeretet adását, és azt a kívánságot, hogy mindenki legyen boldog és legyen meg az oka a boldogságra)

3. Három gyakorlat az egyediségre éberség (Amitábha) felé elköteleződésre :
-- A szútra-jána tanításainak (srávaka, pratjékabuddha és bódhiszattva) fenntartása, a külső tantra-osztályok (krija és csarja) fenntartása, és  a belső (titkos) tantra-osztályok (jóga és anuttarajajóga) fenntartása (A nyingma hagyományban jóga, mahájóga, anujóga és atijóga vagy dzogcsen)

4. Két gyakorlat a beteljesített éberség (Amóghasziddhi) felé elköteleződésre:
-- Felajánlások megtétele (A nyingma két teljes szamaja-gyakorlatra osztja: felajánlást tenni általánosságban és tormákat** felajánlani)
-- Fogadalmunk megőrzése (Nyingma változat: olyan tevékenységekben való elköteleződés, mint szenvedést csillapítani és másokat jó minőségek kifejlesztésére buzdítani )

5. Négy gyakorlat a tükör-szerű éberség (Aksobhja) (A gelug hagyományban a valóságra éberség) felé elköteleződésre:
-- Vadzsra (kézben) tartása és a képzetek tiszta képzetekként feltűnése és a vadzsra által képviselt nagyon boldog éberség, ez a módszer
-- Csengő (kézben) tartása és a csengő által szimbolizált  üresség ébersége, ez a bölcsesség
-- A mudra (szó szerint: pecsét, meditációs kéztartás) vagy önmagunk vizualizálása egyesülő buddha-párként, képviseli nem-kettősség módszerének elválaszthatatlan egységét és a bölcsességet
-- Megfelelő módon kötelezzük el magunkat egy egészséges kapcsolatra a tantrikus mesterünkkel

Amikor ez az öt fajta nagyfokú éberség megtisztítatlan, azaz keveredett a valóságra nem éberséggel tekintéssel, akkor a következőek történnek:

1. A valóságra éberség (Vairócsana) (Gelugban tükörszerű éberség) naivitássá válik.
2. Az egyenlőségre éberség (Ratnaszambhava ) gőggé és fösvénységgé válik.
3. Az egyediségre éberség (Amitábha) sóvárgó vágyódássá és kötődéssé válik.
4. A beteljesített éberség (Amóghasziddhi ) féltékenységgé válik.
5. Tükör-szerű éberség (Aksobhja (Gelugban valóság éberség) haraggá válik

* A link angol nyelvű
** Torma (gtor-ma): árpalisztből és vajból készített figura, amit áldozatként ajánlanak fel a tantra-szertartások során

Forrás: Buddha-családok jellemvonásai (angol nyelven)

Nincsenek megjegyzések: