2012. május 26., szombat

Szív Szútra, Gyémánt Szútra, Lótusz Szútra

A Szív Szútra a mahájána buddhizmus talán legismertebb szövege. A legrövidebbek közé tartozik, a fordítása kinyomtatva egy oldalra ráférne. Ennek ellenére a tanítása nagyon mély és kifinomult. Keletkezésének pontos ideje és a szerzője ismeretlen. A legkorábbi lejegyzett Szív Szútra egy Chih-ch'ien nevű szerzetes kínai fordítása (szanszkritből), i.u. 200-250 között. A 8. században egy másik olyan fordítás is előkerült, ami tartalmazott egy bevezetőt és egy zárszót is. Ezt az utóbbi, hosszabb változatot fogadták el a tibeti buddhizmusban. A zen buddhizmusban és más, Kínában keletkezett, mahájána iskolákban viszont a rövidebb változat a jóval általánosabb.

A Gyémánt Szútra is egy rövid és közismert szútra. A címe, a maga teljességében, így hangzik:A Tökéletes Bölcsesség Gyémánt Vágója/Metszője. A Gyémánt Szútra kínai változatának másolatát a Dunhuang kéziratok között, a 20. század elején találták, és i.u. 868. május 11-én nyomtatták. Ez az első dátummal ellátott, nyomtatott "könyv" a világon, ami teljesen hiánytalanul megmaradt. A Gyémánt Szútra története sem egészen ismert. Úgy gondolják, hogy az első kínai fordítást i.u. 401-ben a tisztelt és termékeny fordító, Kumáradzsíva készítette. Ezt a fordítást különösen becsben tartották évszázadokon keresztül, ez a változat jelenik meg az i.u. 868-as Dunhuang tekercsen is. Ezen kívül még számos későbbi fordítása ismeretes.

A huszonnyolc fejezetből álló Lótusz Szútra részei fokozatosan, körülbelül négy évszázadon át jöttek létre, és így több szerzőnek, vagy a szóban hagyományozódott tanítások különböző korokban élt összeállítóinak a keze nyomát viseli. Bár a szútra tartalmazza a történelmi Buddha szavait is, ennek ellenére feltételezhető, hogy a szöveg egyes részei csak az i. e. 1-2. században keletkezhettek, mások viszont később, csak az i. sz. 1-2. században.

A Lótusz Szútra eredeti szanszkrit nyelvű alapszövegei elvesztek, a legrégebbi, jelenleg is ismert kínai fordítása i.u. 255-286-ban keletkezett. Későbbi századokban több kínai fordítás is született, amik azonban egymással sem egyeztek, ezért feltételezhető, hogy az eredeti szanszkrit szövegnek már egészen korán két vagy inkább több változata volt, ami a szútrabeli tanításoknak a széles körökben, nagy területeken való elterjedtségével, népszerűségével magyarázható.

A kínai fordításokon kívül ma már számos szanszkrit nyelvű kézirat, illetve kézirat-töredék áll rendelkezésünkre. Ezekre a másolatokra Nepálban, Belső-Ázsiában és Gilgitben bukkantak rá. A szanszkrit nyelvű szövegek közül a nepáliak a legfiatalabbak, keletkezési idejüket az i. sz. 9–18. századokra teszik.

Forrás: Lótusz Szútra
Lótusz Szútra (angol nyelven)
Szív Szútra (angol nyelven)
Gyémánt Szútra (angol nyelven)

Nincsenek megjegyzések: